Tartumme Taalerilla laajasti uusiutuvan energian tarjoamiin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin, sillä taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Olemme Taalerilla jo usean vuoden ajan rakentaneet strategiaamme tuomalla ympäristökysymykset osaksi liiketoimintaamme. Haluamme auttaa asiakkaitamme varautumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja tarjota uusia sijoitusmahdollisuuksia Taalerin energiarahastoissa sijoittaja voi yhdistää sijoittamisen taloudelliset tavoitteet ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Energia-segmentin ytimenä ovat kotimaiset ja kansainväliset, pääasiassa aurinko- ja tuulivoimaan perustuvat uusiutuvan energian hankkeet. Olemme verkostoituneet parhaiden toimijoiden kanssa voidaksemme hyödyntää kehittyneen energiateknologian tarjoamat globaalit mahdollisuudet.

Kaikissa uusiutuvan energian hankkeissa kiinnitämme huomiota vastuullisuustekijöihin esimerkiksi valitessamme kohdealueita ja paikallisia kumppaneita. Taaleri Aurinkotuulen, Energia-segmentin ensimmäisen globaalisti sijoittavan uusiutuvan energian rahaston, sijoitustoiminta alkoi vuoden 2017 aikana. Siihen lähti mukaan sijoittajiksi myös uusiutuvan energian mahdollisuuksista kiinnostuneita suuria suomalaisia instituutioita. Rahasto on erinomainen käyntikortti kilpaillessamme uusista kansainvälisistä uusiutuvan energian hankkeista.

Taaleri Aurinkotuuli teki ensimmäiset sijoituksensa uusiutuvan energian hankkeisiin Serbiassa ja Jordaniassa. Molemmissa hankkeissa teemme yhteistyötä Abu Dhabin kansallisen sijoitusyhtiön Masdarin kanssa, joka on maailman suurimpia uusiutuvaan energiaan sijoittavia yhtiöitä.

Taaleri Energian uusin kansainvälinen uusiutuvan energian rahasto Taaleri SolarWind II keräsi ensimmäisellä varainhankintakierroksellaan 220 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa euroa ja enimmäiskoko 400 miljoonaa euroa. Rahaston sijoittajia ovat mm. Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä. Myös huomattava määrä yksityishenkilöitä on sijoittanut rahastoon Taaleri Pääomarahastot Oy:n hallinnoiman Taaleri Aurinkotuuli II -syöttörahaston kautta. Rahasto teki katsauskauden lopussa päätökset sijoituksista tuulipuistoihin Suomessa ja Norjassa.