Taalerin liiketoimintasegmentit ovat itsenäisesti vastuussa Taalerin yritysvastuuseen kuuluvien toimien täytäntöönpanosta kuten valvonnasta sekä hyvän hallintotavan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisesta.

Kaikilla yksiköillä on tai tulee olemaan omat ESG-käytäntönsä. Taalerin yritysvastuutoimikunta arvioi yritysvastuutyön tehokkuutta sekä valmistelee analyysejä johtoryhmälle ja hallitukselle. Toimikunta asettaa rajoja ja tavoitteita, jotka liiketoimintasegmentit toteuttavat. Jokapäiväiset vastuullisuusasiat hoidetaan segmenteissä. Johtoryhmä tarkastelee asetettujen tavoitteiden edistymistä vuosittain ja raportoi hallitukselle.