Pysyvä muutos tehdään kestävällä liiketoiminnalla.

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vaikuttamista ja vastuunkantamista. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita. Mitä enemmän sijoittajat tietävät sijoituskohteen hyvään hallintotapaan liittyvistä vaikutuksista, sitä paremmin he voivat ottaa nämä tekijät huomioon myös sijoituskohteita valitessaan.

Corporate Responsibility Policy

Vastuullinen Taaleri

Luomme kestävää tulevaisuutta

Vaikuttavuus on Taalerin erottautumiskeino ja vastuullisuuden kärki. Se muodostaa Taalerin hyökkäyslinjan.

Vaikuttavuus

Vaikutamme osaamisella ja intohimolla

Työntekijät saavat asiat tapahtumaan ja tavoitteet toteutumaan. He ovat Taalerin pelinrakentajia.

Ura Taalerilla

Rakennamme vankkaa luottamusta

Vaatimuksenmukaisuus on Taalerin toiminnan vakaa perusta. Se muodostaa Taalerin puolustuslinjan.

Hallinto

Haemme aktiivisesti kannattavia hankkeita, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta ja tarjoamme työntekijöillemme kasvualustan kehittyä ja mahdollisuuden profiloitua vaikuttajina yhteiskunnassa. Integroimme vastuullisuuden ja riskienhallinnan liiketoimintaan tarkoituksenmukaisesti.

Taalerin liiketoimintasegmentit toteuttavat vastuullista toimintatapaa, noudattavat hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Uskomme, että vastuullisesti toimiminen on kannattavaa ja kasvattaa pitkäaikaista omistaja-arvoa. Vastuullisuus sisältää mm. taloudellisen vastuun osakkeenomistajille, vastuun minimoida ja hallita ympäristövaikutuksia, vastuun työntekijöistä sekä laajemmasta yhteisöstä.

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme sillä ymmärrämme, että muuttuva lainsäädäntö ja ilmastonmuutos muuttavat toimintaympäristöämme pitkällä aikavälillä.

Vaikuttavuus

Luomme kestävää tulevaisuutta. Vaikutamme osaamisella ja intohimolla. Rakennamme vankkaa luottamusta.

Lue lisää

Ympäristö

Taalerin energiarahastot edelläkävijänä: Olemme Taalerilla rohkeasti tarttuneet uusiutuvan energian tarjoamiin erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Uskomme, että taloudellinen kannattavuus on tehokkain tapa ohjata pääomia ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Lue lisää

Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri huomioi sijoitustoiminnassaan CDP:n, UNPRIn, FIBSin ja FINSIFin vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksia.

Lue lisää

Vastuullisuus hallinnoinnissa ja liiketoiminnassa

Taalerin toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtä. Yritys kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa tämän tiimoilta.

Lue lisää

Yhteystiedot

Konserni

Sophie Jolly

Sophie Jolly

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Taaleri Oyj
Helsinki
+358 40 828 7317

Taaleri Varainhoito

Taaleri Energia

Jenny-Li Holmström

Jenny-Li Holmström

Sijoituspäällikkö & Lakimies (äitiyslomalla)
Taaleri Energia Funds Management Ltd
Helsinki
+358 40 086 8615

Garantia