Taalerin osakkeenomistajat käyttävät valtaansa yhtiökokouksessa, joka on Taalerin ylin toimielin.

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä kokous pidetään maalis- tai huhtikuussa.  Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain edellyttämät asiat, joihin kuuluvat muun muassa päätökset koskien esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista, voiton käyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä tehdään palkitsemista koskevat päätökset, joihin kuuluvat Taalerin palkitsemispolitiikan hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

Tällä sivulla julkaistaan tulevan yhtiökokouksen yhtiökokouskutsu sekä nähtävillä pidettävät asiakirjat. Myös yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä kokouksen jälkeen. Edellisten vuosien aineistot löytyvät vuosiluvun mukaan järjestetyistä linkeistä.