Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan.

Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot määritellään kirjallisesti hänen toimitusjohtajasopimuksessaan.

Yhtiön toimitusjohtaja on Robin Lindahl. Hänen sijaisenaan toimii Karri Haaparinne.