Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj:n toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti. Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin mukaisesti Taaleri julkaisee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on saatavilla Taalerin internetsivuilla osoitteessa https://test.taaleri.com/yritysvastuu/dokumenttiarkisto.

Yhtiökokouksesta

Taaleri Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokouskutsussa on ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi ja osakkeenomistajien saataville asetetaan ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle asetettavat asiakirjat ja päätösehdotukset asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Ilmoitamme hyvissä ajoin verkkosivuillamme päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Taalerin hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Asetamme verkkosivuillemme yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystuloksineen kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään verkkosivuillamme vähintään viisi vuotta.

Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Hallituksen puheenjohtaja, riittävä määrä hallituksen jäseniä ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus varsinaisessa yhtiökokouksessa.