Taalerin liiketoiminnot ovat kehittyneet erittäin hyvin koronaviruspandemian aiheuttamista haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus oli hyvällä tasolla – konsernimme jatkuvat tuotot kasvoivat henkilöstömme aktiivisella tekemisellä 18 prosenttia 29,0 miljoonaan euroon ja tuottopalkkioita kertyi useasta rahastosta yhteensä 2,2 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Koronaviruspandemia vaikutti etenkin Taalerin oman sijoitustoiminnan tulokseen johtuen käyvän arvon muutoksista osake- ja korkomarkkinoilla.

Koronaviruspandemialla oli vaikutus myös asiakkaidemme hallinnoitavaan varallisuuteen sekä välillisesti hankkeiden kehitykseen. Sijoitustoiminnan tuotot laskivat voimakkaasti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vaikka toisella vuosineljänneksellä nähtiin selviä parantumisen merkkejä, jäi sijoitustoiminnan tulos -5,1 milj. euroon. Taalerin liikevaihto katsauskaudella oli 26,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 11. Henkilöstökulut laskivat lähinnä matalampien muuttuvien palkkojen myötä ja kulu/tuottosuhde ilman sijoitustoiminnan tulosta vahvistui vertailukaudesta.

Uusiutuvan energian hankkeiden kehityksessä saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun Taaleri Energia irtautui onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa myymällä sen Taaleri SolarWind II -rahastolle, infrastruktuurirahasto AIP:lle, Ilmariselle ja uusiutuvan energian tuottajalle Akuo Energylle. Hankkeen rahoittajina toimii BHE Renewables (Berkshire Hathaway Energyn tytäryhtiö), NORD/LB, Mizuho, Santander ja Societe Generale. Hanke on kooltaan 336 megawattia ja vastaa yli 450 miljoonan dollarin investointia Pohjois-Amerikan uusiutuvan energian sektoriin. Hanke tuloutuu myöhemmin vaiheittain. Taaleri Energia jatkoi kansainvälisen uusiutuvan energian rahaston Taaleri SolarWind II:n varainhankintaa ja sitoumusten määrä ylitti 290 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

Katsauskauden aikana kerättiin uusia sijoitussitoumuksia noin 100 miljoonaa euroa Taaleri Biojalostamoon, Taaleri Velkarahastot I:een, Taaleri Kiinteistöihin, Taaleri Aurinkotuuli II:een ja Taaleri Impaktiin, minkä lisäksi noin 25 miljoonaa euroa osakerahastoihin. Taaleri julkisti kauden aikana myös Suomen ensimmäisen impakti-sijoittamiseen erikoistuneen digivarainhoitopalvelun.

Garantian takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 27 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon ja korvauskulut pysyivät matalina. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat merkittävästi koronaviruspandemian aiheuttamien markkinavaikutusten takia ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin päätyi -4,5 prosenttiin katsauskaudella. 

Yhtiön strategian implementointi etenee hyvin kaikissa segmenteissä ja alkuvuoden aikana johtoryhmäämme vahvistettiin uudella kiinteistöliiketoiminnan johtajalla, kun Essi Sten aloitti työt 1.4.2020. Olemme viime kuukausina toteuttaneet useita kehityshankkeita, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa ja joiden avulla rakennamme entistä vahvempaa Taaleria.

Suomen ja maailmantalouden näkymät ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen haastavat, mikä vaikuttaa Taalerin liiketoimintaympäristöön. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstömme jatkaa mielenkiintoisten sijoitusmahdolli-suuksien kehittämistä, ja taloudellisen tuoton lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä sijoituksia, joilla on positiivista merkitystä ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön myös vallitsevassa liiketoimintaympäristössä.
 

Robin Lindahl
toimitusjohtaja
Taaleri Oyj