Tälle sivulle on koottu sijoittajia usein askarruttaneet kysymykset.

Jos jokin asia jää yhä epäselväksi, älä epäröi ottaa Sijoittajasuhteisiin.

Taaleri on suomalainen kasvuyritys, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Liiketoiminta koostuu varainhoidosta, rahoituksesta ja energialiiketoiminnasta. Taalerin mielestä taloudellinen kannattavuus on paras tapa ohjata pääomia vastuulliseen omistamiseen.

Taaleri-konsernin yksi menestystekijä on vahva yrityskulttuuri, joka rakentuu arvoistamme:

  • asiakasymmärrys,
  • yrittäjyys,
  • keskinäinen kunnioitus ja
  • eettisyys.

Tutustu arvoihimme

Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet voimakas mutta hallittu kasvu sekä kannattavuuden kehittäminen toteutuvat kasvattamalla Varainhoito- ja Energia-liiketoimintasegmenttien hallinnoitavia varoja ja asiakasmääriä sekä kasvattamalla energiasijoituksia voimakkaasti, lisäksi kasvattamalla Rahoitus-liiketoimintasegmentin kannattavia vakuutusmaksutuloja konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ovat voimakas mutta hallittu kasvu sekä kannattavuuden kehittäminen.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Lue lisää

Taalerin oma pääoma on kasvanut keskimäärin 56 % vuodessa vuodesta 2012

Lue lisää

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vaikuttamista ja vastuunkantamista. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita. Mitä enemmän sijoittajat tietävät sijoituskohteeseen liittyvistä vaikutuksista, sitä paremmin he voivat ottaa nämä tekijät huomioon myös sijoituskohteita valitessaan.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Tarkemmat tiedot löydät:

Osinko ja osinkopolitiikka

Vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa investoineet tällaisiin hankkeisiin metsä- ja tuulirahastojemme kautta jo vuodesta 2009 lähtien.

Olemme sijoittaneet jo lähes miljardi euroa impkti-sijoitukiin. Taalerin uusiutuvan energian rahastot (Tuuli I-IV, Aurinkotuuli I ja II), ovat hyvän taloudellisen tuoton lisäksi vähentäneet 1,2 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä. Rahastoperheen uusin jäsen Tuuli IV on myynnissä ja tavoittelee markkinatuoton (7-9 % / v) lisäksi n. 820 000 tonnin CO2-päästövähenemää. Muita esimerkkejä Taalerin impakti-sijoituksista ovat Vuokrakoti-rahasto (kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja), Kiertotalousrahasto sekä Metsä I ja III -rahastot. Yhteensä nämä rahastot ovat jo tehneet lähes miljardin euron sijoitukset.

Näemme jatkuvasti uusia impakti-sijoittamisen mahdollisuuksia. Olemassa olevien rahastojemme päästövähenemisarvio on 14 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä, joka vastaa 1,4 miljoonan suomalaisen vuotuista CO2-jalanjälkeä. Kehitämme jatkuvasti uusia impakti-sijoittamisen mahdollisuuksia asiakkaillemme.

Taaleri Energia on suomalainen tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvä hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia kehittää, investoi ja hallinnoi teollisen mittakaavan tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja hallinnoi 1 GW:n tuuli- ja aurinkosähköportfoliota. Taaleri Energia on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi 110 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin yhden prosentin koko maan sähköstä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia.

Taaleri Energia

www.taalerienergia.com

Taaleri Kapitaali on yritysrahoituspalveluja tarjoava Taaleri-konsernin tytäryhtiö. Taaleri on yksi Suomen suurimmista pankkiriippumattomista finanssiryhmistä.

Taaleri Kapitaali

www.taalerikapitaali.com

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedossa 36.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

Lue lisää