Taaleri johtaa liiketoimintaansa kolmen liiketoimintasegmentin kautta: varainhoito, rahoitus ja energia.

Liiketoimintaan kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "tasesijoitukset".