Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 1.4.2016 lähtien.

Kaupankäynti Taalerin osakkeella alkoi 24.4.2013 First North Finland-markkinapaikalla. Kaupankäyntitunnus Taalerin osakkeille on TAALA ja toimialaluokitus on "Rahoitus".

Taaleri Fact Sheet 2020

Organisaatiorakenne

Taalerin arvot

Taaleri-konsernin yksi menestystekijä on vahva yrityskulttuuri, joka rakentuu arvoistamme:
asiakasymmärrys, yrittäjyys, keskinäinen kunnioitus ja eettisyys.

Lue lisää

Kasvustrategian kulmakivet

Arvopohjainen kasvuyhtiö, uuden teknologian hyödyntäjä, mahdollistaja ja edelläkävijä.

Lue lisää

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia,
liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta,
oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Lue lisää

Oma pääoma

Muutokset Taalerin omassa pääomassa.

Lue lisää

Vakavaraisuus

Taaleri-konsernin vakavaraisuuslaskelmat.

Lue lisää

Usein kysyttyä

Sijoittajia usein askarruttaneita kysymyksiä.

Lue lisää

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa tuottaa mittavia yhteiskunnallisia ja ympäristöhyötyjä sekä edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita.

Lue lisää