Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2019 lopussa Taaleri Oyj:n osakkeita yhteensä 6 679 773 kpl eli 23,58 % osakennasta ja äänivallasta.

Johdon liiketoimet

Taaleri julkaisee 3.7.2016 alkaen kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella (johtohenkilöiden liiketoimet).

Tiedotteet