Osakkeenomistajan kokonaistuottolaskuri

Suurimmat osakkeenomistajat

Tietoa Taalerin suurimmista osakkeenomistajista.

Lue lisää

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen

Taaleri Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimintansa Taaleri Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle (Fiva) välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti 3.7.2016 lähtien.

Lue lisää

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2019 lopussa Taaleri Oyj:n osakkeita yhteensä 6 679 773 kpl eli 23,58 % osakennasta ja äänivallasta. Taaleri julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella, johtohenkilöiden liiketoimet, 3.7.2016 alkaen.

Lue lisää

Liputukset

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.

Lue lisää