Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Yhtiökokouksen päätöksiä 18.5.2020

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2020 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.5.2020.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti Taaleri Oyj:n hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,16 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin samalla päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Taaleri tiedottaa päätöksistä erikseen.

Efektiivinen osinkotuotto

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,10 % 1,40 % 2,40 % 2,70 % 2,50 % 4,20 %

Tulos ja osinko per osake, EUR