Taaleri Oyj:n toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti.

Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinto

Toimintaperiaatteet, yhtiöjärjestys, yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, palkitseminen, sisäpiirihallinto sekä riskit ja sisäinen valvonta.

Tutustu

Yhtiökokous

Taalerin osakkeenomistajat käyttävät valtaansa yhtiökokouksessa, joka on Taalerin ylin toimielin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Tutustu