05.02.2024

Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Taaleri tarjoaa kestäviä rahastotuotteita, jotka muun muassa tukevat ilmastonmuutoksen hillintää ja vihreää siirtymää korvaamalla fossiilista energiantuotantoa ja raaka-ainekäyttöä.

« Back to: Articles

Next
Taaleri's strategy focuses on funds and significant industrial investments