26.10.2015

Helsinki, 2015-10-26 14:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Finanssivalvonta (Fiva) on 23.10.2015 vahvistanut, että Taaleritehdas-konsernista on muodostunut rahoitus- ja vakuutusryhmittymä (RAVA-ryhmittymä) ja se kuuluu siten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain piiriin. Ryhmittymän johdossa oleva yritys Taaleritehdas Oyj on listattu First North Finland -markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin.

Taaleritehdas-konserni julkaisee seuraavasta tilinpäätöksestä alkaen RAVA-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taaleritehtaan RAVA-ryhmittymän omat varat 30.6.2015 olivat 69,8 milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 13,5 milj. euroa. Ryhmittymän vakavaraisuussuhdeluku on siten 517 prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia. Taaleritehdas Oyj raportoi kaikki konserniyhtiönsä osana RAVA-ryhmittymää.

Fiva on samalla myöntänyt Taaleritehdas Oyj:lle 31.12.2016 asti voimassa olevan poikkeusluvan, jonka perusteella Taaleritehtaalle muodostuu vakavaraisuuslaskentaan liittyen uusi konsolidointiryhmä, johon ei lueta Taaleritehdas Oyj:tä. Tähän konsolidointiryhmään kuuluvat Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö Taaleritehtaan Varainhoito Oy sekä sen tytäryhtiöt Taaleri Portföy Yönetimi A.S. ja Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy.  Puolivuotiskauden lopussa 30.6.2015 konsolidointiryhmän omat varat olivat 5,2 milj. euroa (vakavaraisuusvaatimus vähintään 3,1 milj.) ja vakavaraisuussuhdeluku 13,2 prosenttia (vakavaraisuusvaatimus vähintään kahdeksan prosenttia). Tunnusluvut raportoidaan Fivalle neljännesvuosittain sekä julkaistaan osana Taaleritehdas Oyj:n tilinpäätöstä ja puolivuosittaista raportointia. Rahoitus- ja vakuutussegmenttejä koskevan sääntelyn vuoksi Taaleritehdas Oyj selvittää poikkeuslupakauden aikana vaihtoehtoja konsernirakenteen kehittämiseksi.

Fivan päätökset liittyvät kauppaan, jossa Taaleritehdas sitoutui 11.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostamaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian koko osakekannan. Kaupan toteuduttua Taaleritehtaasta muodostui finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla yhdistettyjä sijoitus-, rahoitus ja vakuutuspalvelukokonaisuuksia. Taaleritehdas tulee jatkossa tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuutta alentaa sijoituksiensa riskiä erilaisten takausvakuutusten muodossa.

Taaleritehdas Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040 7789020
juhani.elomaa@taaleritehdas.fi


Taaleritehdas lyhyesti
Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300 kesäkuun 2015 lopussa. Koko ryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisätietoa yrityksestämme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä.

         Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 0407789020

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taneli Hassinen Taaleritehtaan viestintäjohtajaksi
Seuraava
Taaleritehdas Oyj:n hallituksen päätös A-osakkeiden muuntamisesta B-osakkeiksi