05.12.2013

Helsinki, 2013-12-05 07:56 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleritehdas Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmässä ei ole mukana Taaleritehdas Oyj:n A-osakkeita omistavaa ylintä johtoa. Uudessa kannustinjärjestelmässä avainhenkilöille annetaan synteettisiä optio-oikeuksia, joiden perusteella avainhenkilöillä on mahdollisuus saada palkkiota, jonka suuruus perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen arvonnousuun järjestelmän seurantajaksolla. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2017—2018 osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen vuotta 2017, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisena odotusaikana. Kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä. Kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 200 000 Taaleritehdas Oyj:n B-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakkeet, jotka annetaan palkkiona optio-oikeuksien käyttöaikana, voivat olla silloin yhtiöllä hallussa olevia omia osakkeita tai uusia osakkeita. Kannustinjärjestelmän aiheuttama dilutaatio yhtiön osakkeelle on enimmillään 3,08 %. Kannustinjärjestelmän ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä 1. Juhani Elomaa toimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy Puh. 09 6129 670 Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789 020 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Suomalaiset pienyhtiöt eivät kiinnosta ketään
Seuraava
Iihin 19 uutta tuulivoimalaa