09.10.2013

Helsinki, 2013-10-09 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- -- Sisäovivalmistaja Matti-Ovi Oy on toimialansa kannattavin yhtiö ja pystyy toimimaan koko toimialan kehityksen kärkenä -- Taaleritehdas tulee kutsumaan asiakkaitaan kanssasijoittajiksi suomalaiseen, perinteiseen liiketoimintaan -- Taaleritehdas yhdistää visionsa mukaisesti ideoita, yrittäjyyttä ja yksityistä pääomaa Taaleritehdas osti Matti-Ovi Oy:n Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy on ostanut tänään 9.10.2013 Matti-Ovi Oy:n osakekannasta 85 %. Myyjänä kaupassa toimi Panostaja Oyj ja yksityishenkilöt. Loput osakekannasta jää Matti-Ovi Oy:n toimivan johdon omistukseen. Myytävien osakkeiden kokonaiskauppahinta on alustavasti 3,4 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta tarkentuu 13.11.2013 mennessä. Matti-Ovi Oy toimii puunjalostusteollisuudessa ja se on massiivipuuovien markkinajohtaja Suomessa. Yritys on toimialansa kannattavin ja sillä on mahdollisuus toimia koko toimialan kehityksen kärkenä. Yhtiön uutena tavoitteena on kasvaa joko toimialajärjestelyn tai voimakkaan orgaanisen kasvun myötä. Taaleritehdas uskoo sisäoviteollisuudessa olevan huomattava potentiaali myös jatkossa, koska liiketoiminta on hyvin paikallista. Ovia ei kannata tuoda Suomeen esimerkiksi Aasiasta suurten logistiikkakustannusten takia. Taaleritehtaan näkemyksen mukaan rakennusmarkkinoilla ei ole odotettavissa lähiaikoina kasvua, vaan sisäoviliiketoiminnan kannattavuus perustuu paikallisuuteen, tehostettuun liiketoimintaan ja vahvaan markkinaosuuteen. Suomalaisilla sisäovilla on myös hyvät vientimarkkinat Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Matti-Ovi Oy Matti-Ovi Oy on korkealaatuisten massiivipuusisäovien valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yli 100 vuotta vanha yritys -------------------------------------------------------------------------------- Perustettu 1911 Laitilassa -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 6,1 miljoonaa euroa 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa eli n. 22 % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö 31 -------------------------------------------------------------------------------- Myynnin Suomi 66 %, Ruotsi 4 %, Norja 23 % ja Venäjä 7 % jakaantumin en -------------------------------------------------------------------------------- Toimitusjoht Tapani Harjunen aja -------------------------------------------------------------------------------- Taaleritehtaan uusi sijoitusratkaisu: kanssasijoittaminen Matti-Ovi Oy ei tule jäämään pelkästään Taaleritehtaan omistukseen, vaan yhtiö on Taaleritehtaan uuden kanssasijoittamisen konseptin kohde. Tämä tarkoittaa sitä, että omistamme yhtiön yhdessä asiakkaidemme kanssa. Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:n lopullinen omistusosuus Matti-Ovi Oy:sta tulee suunnitelman mukaisesti olemaan n. 20 %, jolloin Matti-Ovi Oy jää Taaleritehdas Oyj konsernin osakkuusyhtiöksi. Kanssasijoittamista varten Taaleritehdas tulee perustamaan uuden pääomarahaston, Taaleritehtaan Ovi Ky:n. ”Taaleritehtaan kanssasijoittamisenmalli tarjoaa sijoittajille vaivattoman tavan päästä mukaan listaamattomiin liiketoimintayrityksiin. Me huolehdimme analysoinnista, seurannasta ja kohteiden valinnasta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme osallistua suomalaisten yritysten liiketoiminnan vahvistamiseen ja menestystarinoiden rakentamiseen. Taaleritehtaan vision mukaisesti yksi Suomen kasvun edellytyksistä on omistamisen edistäminen, joten pyrimme edistämään asiakkaidemme omistamisen mahdollisuuksia monin eri tavoin Kanssasijoittaminen on yksi näistä tavoista. Suomalaiset yritykset tarvitsevat kasvun mahdollistamiseen yksityistä pääomaa. Taaleritehtaan mission mukaisesti edistämme omilla toimillamme suomalaisen pääomamarkkinan toimivuutta”, kertoo Taaleritehtaan toimitusjohtaja Juhani Elomaa. Kanssasijoittamisella tarkoitamme seuraavanlaista toimintatapaa: 1. Taaleritehtaan Sijoitustehdas etsii, analysoi ja valitsee sijoituskohteita 2. Sijoittaa sopivaksi todettuihin kohteisiin 3. Tarjoaa sijoituskohdetta myös asiakkaillensa, jolloin 4. Sijoitamme yhdessä eli kanssasijoittaminen toteutuu Taaleritehtaan Sijoitustehtaan mahdollisia sijoituskohteita ovat liiketoimintansa vakiinnuttaneet kasvuhaluiset yritykset. Pääpaino tulee olemaan vakaan toiminnan ja kassavirran yrityksissä, joita Matti-Ovi Oy hyvin edustaa. Lue lisää Matti-Ovi Oy:sta: www.mattiovi.fi Lisätietoja: Juhani Elomaa Karri Haaparinne toimitusjohtaja toimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj Taaleritehtaan Sijoitustehdas Puh. 040 778 9020 Puh. 040 519 0441 juhani.elomaa@taaleritehdas.fi karri.haaparinne@taaleritehdas.fi Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy sekä yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 110 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa ja Istanbulissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,7 miljardia euroa ja asiakkaita 2 400 kesäkuun 2013 lopussa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas nyt myös Twitterissä!

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas osti 1100 hehtaaria metsää
Seuraava
Matti-Ovi Oy:n lopullinen kauppahinta