29.04.2015

Helsinki, 2015-04-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Finsilva Oyj:n suurimmat omistajat Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta ja Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky ovat 28.4.2015 solmineet sopimuksen, jolla Metsäliitto myy noin 30,13 % ja Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky noin 19,77 % Finsilva Oyj:n osakekannasta Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Osakekauppa on määrä saattaa voimaan vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutumisen seurauksena molempien myyjien Metsäliiton ja Taaleritehdas Metsärahasto II Ky:n omistusosuudet Finsilva Oyj:ssä laskevat yhtäsuuriksi noin 19,8 %:iin. Dasoksen metsärahaston omistusosuudeksi muodostuu 50,1 %. Taaleritehdas on IFRS:n mukaan arvostanut vuonna 2014 omistamansa Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n Finsilva- sijoituksensa käypään arvoon ulkopuolisen arvostuksen perusteella, eikä sovitusta kaupasta täten synny IFRS:n mukaista kirjattavaa myyntivoittoa vuonna 2015. Taaleritehtaan jäljelle jäävä omistus Finsilvasta on niin ikään arvostettu samaan arvoon kuin sovittu kauppahinta. Kirjattu käyvän arvon muutos IFRS:n mukaan Taaleritehtaan koko Finsilva omistukselle vuonna 2014 oli 14,2 miljoonaa euroa, josta nyt realisoituu 7,1 miljoonaa euroa. Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n myyntipäätöksen taustalla on tarve parantaa Taaleritehdas-konsernin omavaraisuutta yhtiön strategian mukaisesti. Toteutuneen kaupan myötä Taaleritehdas konsernin omavaraisuusaste vahvistuu noin 40 prosenttiin, yhtiön määrittämän minimitason ollessa 30 prosenttia. Lisätietoja: Taaleritehdas Oyj Juhani Elomaa toimitusjohtaja puh. 040-7789020 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas myös Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Muutoksia Taaleritehdas Oyj:n johtoryhmässä
Seuraava
Taaleritehdas kirjaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian ostosta 28,6 miljoonan euron positiivisen tulosvaikutuksen