11.01.2016

 

Taaleritehtaan hallinnoima pääomarahasto myy bioenergialaitosketjun Gasumille. Taaleritehtaan Biotehdas I Ky -pääomarahaston omistama valtakunnallinen Biotehdas-ketju on Suomen biokaasualan markkinajohtaja. Siihen kuuluvat toiminnassa olevat biokaasulaitokset Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja Honkajoella sekä kesällä 2016 valmistuva laitos Riihimäellä.

”Olemme rakentaneet asiakkaidemme kanssa suomalaisella pääomalla koko maan kattavan biokaasulaitosten ketjun, jolla parannetaan sekä suomalaista jätehuoltoa että ympäristöä. Lisäksi olemme luoneet uusia työpaikkoja sekä voittoa sijoittajille. Nyt Biotehdas on valmis siirrettäväksi Gasumille, joka on sopivin taho jatkamaan Suomen biokaasumarkkinoiden kehittämistä”, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n sijoitusjohtaja Tero Luoma kertoo.

Taaleritehdas perusti Biotehdas-pääomarahaston vuonna 2012 tavoitteenaan rakentaa Suomeen ensimmäinen valtakunnallinen biokaasulaitosten verkosto. Rahaston sijoittajina ovat noin 200 suomalaista sijoittajaa.

Kauppa on ehdollinen ja sen arvioidaan toteutuvan 29.2.2016. Taaleritehdas kirjaa järjestelystä tulokseensa tuottopalkkion, jonka määrä tarkentuu myöhemmin. Sillä kuitenkin arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Taaleritehtaan vuoden 2016 tulokseen. Biokaasuteknologiayhtiö Watrec Oy ei kuulu kauppaan.

Biotehdas-ketju käsittelee vuosittain yhteensä 275 000 tonnia biohajoavia jätteitä, kuten kotitalouksien ja teollisuuden biojätettä sekä jätevedenpuhdistamoiden lietettä. Viisi laitosta tuottaa uusiutuvaa biokaasuenergiaa yhteensä noin 170 000 megawattituntia vuodessa. Lisäksi laitokset kierrättävät jätteiden sisältämät ravinteet. Vuosittain Biotehtaat kierrättävät noin 500 tonnia fosforia ja noin 1 000 tonnia typpeä.

Lisätiedot:

Tero Luoma, sijoitusjohtaja, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, 050 344 9993

 

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

 

Biotehdas on suomalainen biotalousyritys, joka operoi biokaasulaitoksia tarjoten kunnille ja yrityksille biohajoavan jätteen käsittelypalveluita. Biotehtaat tuottavat biohajoavista jätteistä lähienergiaa ja kierrättävät jätteen sisältämät ravinteet laadukkaina lannoitevalmisteina takaisin ravinnekiertoon. Toiminta edistää ravinnekiertoa ja vähentää ilmastokuormitusta.www.biotehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista, Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehtaalla oli kesäkuun 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleritehdas Oyj:llä on 1700 osakkeenomistajaa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Seuraava
Taaleritehtaan Mikro Markka oli viime vuonna ylivertainen