05.05.2015

Helsinki, 2015-05-05 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Taaleritehdas Oyj osti Vakuutusosakeyhtiö Garantian 31.3.2015. Garantian ostossa Taaleritehdas-konsernille muodostuu yrityskaupasta syntyvää voittoa eli negatiivista liikearvoa. Kaupan osittaiseksi rahoittamiseksi Taaleritehdas järjesti maaliskuussa 2015 osakeannin, jonka osakeantiesitteessä ilmoitettiin Vakuutusosakeyhtiö Garantian kaupan myötä kirjattavasta negatiivisen liikearvon tuloutuksesta ja arvioitiin tuloutuksen olevan 24,4 miljoonaa euroa per 31.12.2014.  

Vakuutusosakeyhtiö Garantian nettovarojen 88,6 miljoonaa euroa ylittäessä hankintamenon 60,0 miljoonaa euroa, syntyy negatiivista liikearvoa 28,6 miljoonaa euroa per 31.3.2015, joten Taaleritehtaalle tuloutuu laskennallista voittoa yrityskaupasta 28,6 miljoonaa euroa.  Muutos negatiivisessa liikearvossa johtuu Garantian nettovarojen muutoksesta vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Taaleritehdas-konserni raportoi tuloskirjauksen vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosikatsauksessaan, joka julkaistaan 20.8.2015. 

Hankintamenolaskelma on laadittu käyttäen Garantian tilintarkastamatonta pro forma -taseen mukaista omaa pääomaa ja vastaanotettuja varoja per 31.3.2015 IFRS:n mukaan arvostettuna. Garantian yksilöitävissä olevien varojen sekä vastattaviksi otettavien velkojen käyvät arvot (miljoonaa euroa, 31.3.2015):

 

  31.3.2015
Aineettomat hyödykkeet 0,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 109,5
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 0,4
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 0,2
Jälleenvakuuttajien osuus vastuuvelasta 0,8
Siirtosaamiset 1,3
Muut saamiset (regressit) 1,3
Rahavarat 4,7
 
Vakuutusmaksuvastuu
-11,8
Korvausvastuu -0,8
Laskennalliset verovelat -16,9
Velat ensivakuutustoiminnasta -0,2
Velat jälleenvakuutustoiminnasta -1,0
Siirtovelat -0,9
Muut velat -0,4
   
Yksilöitävissä olevat nettovarat 88,6
Negatiivinen liikearvo (kaupasta syntyvä voitto) 28,6
   

IFRS:n mukaan se määrä, jolla liiketoimintojen yhdistämisen hankintameno alittaa hankkijaosapuolen osuuden yksilöitävien varojen ja velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta, on tuloutettava välittömästi tilikauden tulokseen.

 

Oman pääoman erittely

Garantian 60 000 osaketta

Garantian oma pääoma:

-          Osakepääoma:                                                   10,2 miljoonaa euroa

-          Voittovarat:                                                         78,4 miljoonaa euroa

Oma pääoma yhteensä:                                                 88,6 miljoonaa euroa

Kohdistettava hankintameno:                                         60,0 miljoonaa euroa

Negatiivinen goodwill:                                                    28,6 miljoonaa euroa

 

Taaleritehtaan tilintarkastamattomassa taseessa hankintameno 60,0 milj. euroa on kirjattu Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiöosakkeisiin ja konsernissa eliminoitu vastaanotettuja varoja vastaan. 

Taaleritehtaan liiketoiminnan muissa kuluissa esitetään Garantia-hankinnasta maksettava varainsiirtovero 1,0 milj. euroa ja korkokuluissa kaupasta johtuvat rahoituskulut.

Lisätietoja:

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040-7789020

Minna Smedsten
talousjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040-7001738

 

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-612 9670

 

Taaleritehdas lyhyesti


Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.
 

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

         Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020
         Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas myy Finsilva Oyj:n omistustaan Dasoksen metsärahastolle
Seuraava
Taaleritehdas omistajaksi vertaislainapalvelu Fellow Financeen