29.06.2021

TAALERI OYJ                 LEHDISTÖTIEDOTE                29.6.2021 KLO 10.15

Taalerin uusi pääomarahasto tuo sijoittajien saataville kotimaisia lähi-infrakohteita

Pääomarahastoyhtiö Taaleri laajentaa uudelle liiketoiminta-alueelle, kun se lanseeraa uuden infrastruktuurihankkeisiin keskittyvän pääomarahaston, Taaleri Infra I:n. Rahasto antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa niin sanottuun lähi-infraan eli paikallisiin ja alueellisiin infrastruktuurihankkeisiin.

Taloudellinen ja sosiaalinen lähi-infra voi olla esimerkiksi kasvavien kaupunkien aluekehityshankkeita, paikallisia maalämpö- ja aurinkosähköratkaisuja, rata- ja raidehankkeita sekä opetus- ja varhaiskasvatuksen tiloja. Rahaston jo suunniteltuihin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi korttelimaalämpölaitoksia ja jätevedenpuhdistamoja. Rahasto teki ensimmäisen sijoituksensa toukokuun lopussa.

Taaleri Infra I on suljettu pääomarahasto, jonka toimikausi on 15 vuotta ja sijoituskausi 5 vuotta. Rahaston tavoitekoko on 50 miljoonaa euroa. Rahasto teki ensimmäisen varainhankintakierroksen toisella vuosineljänneksellä, ja varainhankintaa jatketaan koko kuluvan vuoden ajan.

Infra-tiimi tuli osaksi Taaleria Aktian ja Taalerin välisen yritysjärjestelyn yhteydessä. Tiimin avainhenkilöillä on pitkä kokemus kotimaisista infrastruktuurihankkeista.

”Tiimin kokemus ja laaja verkosto mahdollistavat vahvan ja tavanomaisesta poikkeavan hankeseurannan. Sen ansiosta voimme onnistua myös off market -sijoituskohteissa”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Robin Lindahl. ”Avainhenkilöiden tuntemus kotimaisista infrastruktuurihankkeista, projektirahoituksesta, hankekehityksestä sekä transaktioista yhdistettynä tehokkaaseen instituutiotason rahastohallintoon on kokonaisuutena poikkeuksellinen yhdistelmä.”

”Näemme lähi-infraan keskittyvälle pääomarahastolle kysyntää etenkin kotimaisten instituutiosijoittajien keskuudessa. Ensimmäisen infrarahastomme myötä tavoitteemme on kasvattaa Taalerin infraliiketoimintaa ripeästi seuraavien vuosien aikana”, sanoo Taalerin infraliiketoiminnan johtaja Kalle Myllymäki. ”Tavoitteemme on kasvattaa infraliiketoimintaa ripeästi seuraavien vuosien aikana.”

Taaleri Infra I on yksi Taalerin pääomarahastoista. Taaleri ohjaa liiketoiminnassaan pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Luomme pääomarahastoillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa sekä biopolttoaineita. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Lisätietoja:
Kalle Myllymäki, johtaja, Taaleri Infra, puh. 050 356 6940
Kimmo Lehto, sijoitusjohtaja, Taaleri Infra, puh. 050 643 21

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil varmisti 80 miljoonan euron vieraan pääoman rahoituksen – biojalostamohanke on nyt kokonaan rahoitettu
Seuraava
Taaleri myy Linnainmaankulman liikekiinteistön Porin keskustassa