09.06.2020

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.6.2020 KLO 10.00

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti on ensimmäinen suomalainen avoin impakti-rahasto

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti on Suomen ensimmäinen avoin rahasto, joka tavoittelee taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä eli impaktia. Rahasto aloittaa sijoitustoiminnan 1.7.2020. Käynnissä on ennakkomerkintäaika, jolloin rahastoon voi sijoittaa ilman merkintäpalkkiota.

Rahaston sijoituskohteita ovat mm.

  • vihreät joukkolainat (engl. green bonds), joilla rahoitetaan ympäristöystävällisiä investointeja
  • mikrolainarahastot, jotka rahoittavat lainoja kehitysmaiden mikro- ja pienyrittäjille
  • tuuli- ja aurinkoenergiaan sijoittava Taaleri Aurinkotuuli II -rahasto
  • muut impakti-yhtiöihin tehtävät osake-, korko- ja vaihtoehtoiset sijoitukset

Taaleri Impaktin tavoitteena on sijoittaa yli puolet rahaston pääomista uusmerkintöjen kautta, jolloin pääomat ovat sijoituskohteiden käytössä kasvattamassa hyötyä tavoittelevan liiketoiminnan resursseja. Rahaston sijoitusten vaikutus on näin konkreettisempi kuin jälkimarkkinasijoituksissa, missä pääomat menevät osakkeiden ja joukkolainojen myyjille. Tämä on uutta avoimelle rahastolle.

Rahasto tavoittelee kaikilla sijoituksillaan riskikorjattua markkinatuottoa. Tuottotavoite koko rahastolle pitkällä aikavälillä on 4–5 % vuodessa. Rahasto raportoi saavuttamastaan impaktista vuosittain.

Lisätietoa erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktista löydät osoitteesta https://www.taalerivarainhoito.com/sijoitusratkaisut/yhdistelmaratkaisut/impakti.

Taaleri julkistaa myös Suomen ensimmäisen impakti-sijoittamiseen erikoistuvan digivarainhoitopalvelun

Haluamme tuoda impakti-sijoittamisen kaikkien saataville ja Taalerin digitaalisessa varainhoitopalvelussa asiakkaille rakennetaan nyt myös impakti-sijoittamiseen keskittyneitä sijoitussalkkuja. Salkut koostuvat markkinoiden parhaista, kustannustehokkaista ja tiukat vastuullisuuskriteerit täyttävistä ETF-rahastoista ja Taaleri Impakti -rahastosta.

Taalerin digitaalisen sijoituspalvelun etuja ovat mm.

  • laaja hajautus ja sijoitussalkku, joka pidetään aina tasapainossa automaattisia ja älykkäitä algoritmeja käyttäen
  • konkreettinen ja raportoitu impakti, eli vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan
  • asiakaskohtaisesti määritetty salkun riskitaso
  • selkeä ja edullinen hinnoittelu
  • matala aloituskynnys – rakennamme hajautettuja salkkuja jo 1000 eurosta alkaen

Taalerin digitaalisen varainhoitopalvelun löydät osoitteesta https://www.impakti.fi/.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Robin Lindahl, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Pekka Samuelsson, sijoitusjohtaja, impakti-sijoitukset, Taaleri Varainhoito Oy, puh. 050 523 58 34, pekka.samuelsson@taaleri.com
Jussi Kallasvuo, johtaja, digitaaliset varainhoitopalvelut, Taaleri Varainhoito Oy, puh 040 503 8667, jussi.kallasvuo@taaleri.com

Taaleri lyhyesti
Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Finanssivalvonta jatkaa Taaleri Oyj:lle myöntämäänsä määräaikaista lupaa jättää vakuutusyhtiöomistukset vähentämättä ydinpääomasta
Seuraava
Taaleri Energia irtautui onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa