16.03.2021

TAALERI OYJ                       Pörssitiedote                     16.3.2021 klo 8.15

Taaleri uudistaa strategiaansa ja päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – kasvua vauhdittavat uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvät pääomarahastot
 

Taaleri on uudistanut yhtiön strategiaa vuosille 2021–2023 ja päivittänyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Strategian tavoite on kasvattaa Taalerin hallinnoitavat varat yli kolmeen miljardiin euroon vuonna 2023. Kasvua vauhdittavat uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvät pääomarahastot. Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

”Toimintamme tarkoitus on ohjata pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tämä toteutuu mielestäni erinomaisesti uudistuneessa strategiassamme. Luomme pääomarahastoillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita ja kiinteistöjä”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl. ”Kokemuksemme osoittaa, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain.”

Strategiamme painopisteet vuosina 2021–2023 ovat:

 1. Nostamme kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian toimintamme keskiöön
  Kehitämme ja laajennamme pääomarahastoja, jotka tavoittelevat taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa hyötyä ympäristölle ja yhteiskunnalle. Luomme rahastoillamme muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita sekä kiinteistöjä.
 2. Vahvistamme skaalautuvuutta kaikissa liiketoiminnoissamme
  Pääomarahastoissamme pyrimme kasvattamaan merkittävästi rahastojen keskimääräistä kokoa ja hallinnoitavaa varallisuuttamme, mikä lisää jatkuvia tuottoja ja parantaa rahastojen kannattavuutta. Vakuutusyhtiö Garantiassa jatkamme skaalautuvaan liiketoimintamalliin, hajautettuun riskiin ja laajaan jakeluverkostoon perustuvan strategian edistämistä.
 3. Laajennamme pääomarahastojemme myyntiä ja jakelua
  Aloitamme strategiaamme tukevan yhteistyön Aktian kanssa, mikä avaa tuotteillemme merkittävän jakelukanavan. Vahvistamme omaa myyntiä suurimmille institutionaalisille asiakkaille sekä kansainvälisille sijoittajille. Lisäksi tavoittelemme uusia kansainvälisiä jakelukanavia.
 4. Optimoimme pääoman tuottoa ja taseen käyttöä
  Tehostamme pääomamme käyttöä ja jaamme osakkeenomistajille pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

Taalerin strategian toteuttamista tukevat syvä osaamisemme ja laaja kokemuksemme vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvistä pääomarahastoista. Strategiamme tukijalkoja ovat:

 • Monipuolinen tarjonta: Ainutlaatuinen tuotetarjonta useissa omaisuusluokissa
 • Integroitu työskentelytapa: Vahva kokemus pääoman, ideoiden, kyvykkyyden ja yrittäjyyden yhdistämisessä
 • Kokonaisvaltainen asiantuntemus: Vankka osaamisemme investointien kehittämisessä, rakentamisessa, hallinnassa ja irtautumisessa 

Taalerin pitkän aikavälin päivitetyt tavoitteet ovat:

 • Jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia (ennallaan)
 • Liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta (aiemmin vähintään 20 prosenttia)
 • Oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia (ennallaan)

Taalerin päivitetyn osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

Taaleri muuttaa liiketoimintasegmenttiensä raportointia vastaamaan uudistettua strategiaa. Taaleri-konsernilla on 1.1.2021 alkaen kaksi raportoivaa liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot-segmentti sisältää uusiutuva energia-, kiinteistö-, bioteollisuus- ja infraliiketoiminnot. Strategiset sijoitukset -segmentti sisältää Vakuutusosakeyhtiö Garantian. Lisäksi ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot.

Taaleriin kohdistuva sääntely muuttuu varainhoitoliiketoiminnan kaupan myötä. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Taaleriin ei yhtiön näkemyksen mukaan sovelleta sijoituspalveluliiketoiminnan sääntelyä, eikä Taaleri myöskään muodosta Rahoitus- ja vakuutusryhmittymää.

Taaleri kertoo uudistetusta strategiastaan pääomamarkkinapäivässään, jonka se järjestää tiistaina 23.3.2021 klo 12.00 alkaen suorana webcast-lähetyksenä. Kaikkia päivän esityksiä voi seurata webcastin kautta osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-03-23-capitalmarketsdaytaaleri.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Huomioitavaa:
Tässä pörssitiedotteessa esitetyt tiedot ovat ehdollisia Taalerin 10.3.2021 tiedottaman Taalerin varainhoitoliiketoiminnan myynnin täytäntöönpanon toteutumiselle. Mikäli täytäntöönpano jäisi mistä tahansa syystä toteutumatta, tässä pörssitiedotteessa esitetyt asiat eivät toteudu tai niitä ei toteuteta, ja Taaleri tiedottaa täytäntöönpanon toteutumatta jäämisestä sekä sen vaikutuksista tässä pörssitiedotteessa esitettyihin asioihin.
 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla oli vuoden 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Kutsu Taalerin pääomamarkkinapäivään 23.3.2021
Seuraava
Taaleri julkaisee uudistetun strategiansa mukaiset segmenttien taloudellisten tulosten vertailutiedot vuodelta 2020