16.02.2023

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                16.2.2023 klo 8.00


Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022:
Taalerilla hyvä vuoden viimeinen neljännes 12,4 milj. euron tuottopalkkioiden tukemana, mutta sijoitustoiminta painoi liikevaihtoa ja liikevoittoa


Loka–joulukuu 2022

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 11,7 (11,4) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 3,9 prosenttia 5,7 (5,4) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 2,4 prosenttia 5,7 (5,5) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 12,4 (10,6) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli -6,7 (7,4) milj. euroa.
 • Liikevaihto laski negatiivisen sijoitustoiminnan tuloksen johdosta 17,3 (29,4) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 7,1 (14,7) milj. euroa, joka vastaa 41,0 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 12,9 prosenttia 2,5 (31.12.2021 2,2) mrd. euroon.
 • Tulos / osake oli 0,25 (0,42) euroa.


Tammi–joulukuu 2022

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 0,8 prosenttia 41,0 (40,7) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 2,8 prosenttia 20,7 (20,1) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 2,2 prosenttia 18,0 (17,6) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiota kertyi 19,4 (11,4) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 2,8 (17,6) milj. euroa.
 • Liikevaihto laski 9,3 prosenttia ja oli 63,2 (69,7) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 27,3 (30,8) milj. euroa, joka vastaa 43,2 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,73 (4,81) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,70 euroa/osake.


Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2022 tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 16.2.2023. Ellei toisin mainita, tilinpäätöstiedotteessa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso laatimisperiaatteet tarkemmin tilinpäätöstiedotteen sivulta 24.
 

TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Voimme olla tyytyväisiä strategiamme edistymiseen vuonna 2022. Vaikka yleinen markkinatilanne on ollut haasteellinen Ukrainan sodan, inflaation ja korkojen nousun sekä koronapandemian vaikutusten vuoksi, strategiamme on toiminut myös nykyisessä tilanteessa. Kestävään kehitykseen painottuvat pääomarahastomme vastaavat moniin ajankohtaisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja omavaraisuuden vahvistamiseen. Tämä tukee myös uusia avauksia kuten liiketoiminnan laajentamista energian varastointijärjestelmiin.

Konsernin liikevaihto koko tilikaudelta oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 43. Sekä jatkuvat tuotot että tuottopalkkiot kasvoivat, mutta Strategiset sijoitukset -segmentin -10,1 miljoonan euron realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa. Käypien arvojen laskun taustalla ovat mm. korkojen nousu ja riskilisien muutokset, jotka ovat vaikuttaneet Garantian sijoitussalkun arvostuksiin.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä jatkuvat tuotot kehittyivät tyydyttävästi ja kirjaamiemme tuottopalkkioiden määrä nousi yli 12 miljoonaan euroon. Konsernin sijoitustoiminta painoi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Pääomarahastot-segmentin liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä muun muassa tuottopalkkioiden ansiosta 68 prosentilla 12,3 miljoonaan euroon.

Uusiutuvan energian liiketoiminta julkisti kuudennen rahastonsa, Taaleri SolarWind III:n. Sen varainkeruu on käynnissä, ja ensimmäisen varainhankintakierroksen odotetaan päättyvän vuoden 2023 alkupuoliskolla. Rahasto tulee pohjautumaan 25–35 projektin hankekehitysportfolioon, jossa oli vuoden lopussa 20 hanketta. Pyrimme kaksinkertaistamaan uudella rahastolla Taaleri SolarWind II:n koon, joka on noin 350 miljoonaa euroa.

Olen erityisen ylpeä siitä, että olemme Suomen suurin tuulivoiman tuottaja 12 prosentin markkinaosuudella (Tuulivoimayhdistyksen tuulivoimatilastot 2022). Tämä kertoo sekä pitkästä historiastamme kotimaisen tuulivoiman kehittäjänä että nykyisen tiimimme osaamisesta ja kyvykkyydestä.

Kiinteistöliiketoiminnassa sijoitustoiminta eteni suunnitellusti kiinteistösijoitusmarkkinan yleisestä hiljentymisestä huolimatta. Liiketoiminta teki yhden hankinnan salkunhoidossamme olevalle Aktian erikoissijoitusrahastolle.

Bioteollisuusliiketoiminnassa vuosi sitten lanseerattu ensimmäinen rahasto Taaleri Bioteollisuus I teki kaksi ensimmäistä sijoitustaan. Sijoituskohteet ovat biohajoavia pakkausmateriaaleja valmistava Colombier sekä biopohjaisia palosuoja-aineita valmistava Nordtreat. Vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutettiin onnistuneesti myös Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin mäntyöljyjalostamon ylösajo.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia saavutti viimeisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen parhaan kannattavuuden vakuutustoiminnassaan. Yhdistetty kulusuhde oli neljänneksellä 23,9 prosenttia ja koko vuonna 28,4 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan tulos oli puolestaan heikko historiallisen suuren korkoliikkeen vuoksi.

Haluan kiittää henkilöstöämme vielä vuodesta 2022. Osaavat ja asiantuntevat taalerilaiset ovat menestyksemme perusta. Yksi vuoden 2022 tärkeimmistä onnistumisistamme oli Taalerin uusien arvojen – Tiedolla, taidolla, tahdolla, Uskallamme menestyä ja Toisistamme välittäen – määrittely, johon otettiin mukaan kaikki taalerilaiset. Lisäksi olemme panostaneet johtamiseen ja esihenkilötyön kehittämiseen. Olen iloinen siitä, että henkilöstökyselyissä näkyy selvästi työhyvinvoinnin parantuminen entisestään. Lisäksi työntekijöidemme työnantajan suositteluhalukkuus (eNPS) on noussut toimialalle erinomaiseen 60,8:aan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme ja toivottaa uudet osakkeenomistajat mukaan vaikuttavalle matkallemme. Osakkeenomistajiemme määrä nousi vuoden lopulla yli 10 000:een, ja se on noussut lähes 70 prosentilla vuoden 2021 strategiauudistuksen jälkeen.

Me Taalerilla haluamme olla edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa, ja missiomme on tehdä pääomilla ja osaamisellamme parempaa tulevaisuutta. Uskomme, että yhdessä meillä on alkaneena vuonna entistäkin paremmat mahdollisuudet toteuttaa tavoitteemme.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

10–12 /2022

10–12 /2021

Muutos, %

1–12 /2022

1–12 /2021

Muutos, %

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

11,7

11,4

2,1

41,0

40,7

0,8

Liikevaihto, milj. euroa

17,3

29,4

-41,2

63,2

69,7

-9,3

Liikevoitto, milj. euroa

7,1

14,7

-51,7

27,3

30,8

-11,3

Liikevoitto, %

41,0

49,9

 

43,2

44,2

 

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

7,1

12,1

-41,2

21,3

136,1

-84,3

Oman pääoman tuotto*, %

14,3

21,5

 

9,9

75,0

 

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

67,4

72,1

 

67,4

72,1

 

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa

43,6

68,0

 

60,9

77,9

 

Kulu/tuotto-suhde, %

60,5

51,0

 

58,2

58,3

 

Kokoaikainen vakituinen henkilöstömäärä,
kauden lopussa

106

104

1,9

106

104

1,9

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,5

2,2

12,9

2,5

2,2

12,9

Takauskanta, mrd. euroa

1,9

1,7

9,8

1,9

1,7

9,8

* Annualisoitu


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, yhteensä 19 813 934,00 euroa. Osinkoehdotus perustuu siihen, että jatkuvien toimintojen liikevoittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,45 euroa ja varainhoitoliiketoiminnan myynnistä saatuun voittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,25 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 139 396 913,81 euroa, josta tilikauden voitto oli 14 892 445,81 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 24.4.2023.

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE, SIJOITTAJILLE JA MEDIALLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 16.2.2023 klo 11.00 Hotelli Kämpin Symposion-tilassa (Pohjoisesplanadi 29, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q4-2022-results. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 16.2.2023
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Mikko Ervasti