03.05.2023

TAALERI OYJ                     PÖRSSITIEDOTE               3.5.2023 klo 8.00


Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2023: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 23,6 prosenttia 9,8 milj. euroon


Tammi–maaliskuu 2023

  • Jatkuvat tuotot kasvoivat 23,6 prosenttia 9,8 (8,0) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 13,8 prosenttia 5,6 (4,9) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 52,2 prosenttia 3,9 (2,5) milj. euroon.
  • Tuottopalkkioita kertyi 0,0 (0,5) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli -0,6 (-2,6) milj. euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 58,9 prosenttia 9,3 (5,8) milj. euroon.
  • Liikevoitto oli 1,6 (-1,0) milj. euroa, joka vastaa 16,8 prosenttia liikevaihdosta.
  • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus pysyi 2,5 (31.12.2022 2,5) mrd. eurossa.
  • Tulos / osake oli 0,02 (-0,05) euroa.


Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin, ja oikaistut vertailutiedot vuodelta 2022 julkaistiin 30.3.2023. Osavuosiraportin vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja.

Osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Ellei toisin mainita, osavuosiraportissa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin laatimisperiaatteet osavuosiraportin sivulta 16.


TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Edistimme uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvää strategiaamme suunnitelmien mukaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kestävään kehitykseen painottuvat pääomarahastomme vastaavat moniin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja omavaraisuuden vahvistamiseen. Tämä tukee myös uusia avauksia kuten katsauskauden aikana tapahtunutta liiketoiminnan laajentamista energian varastointijärjestelmiin.

Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät ensimmäisellä neljänneksellä hyvin, ja konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 24 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 9,3 miljoonaan euroon ja liikevoitto 1,6 miljoonaan euroon. Garantian sijoitustoiminnan tulos oli voitollinen, mutta konsernin muut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 14 prosenttia 5,6 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski johtuen panostuksista liiketoiminnan kasvattamiseen ja siitä, että katsauskaudella ei kirjattu tuottopalkkioita.

Uusiutuvan energian liiketoiminta jatkoi varainkeruuta kuudenteen rahastoonsa, Taaleri SolarWind III:een. Ensimmäisen varainhankintakierroksen odotetaan päättyvän toisella vuosineljänneksellä. Rahasto tulee pohjautumaan hankekehitysportfolioon, jossa oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa jo tavoitellut 35 hanketta. Tavoitteemme on saavuttaa Taaleri SolarWind III -rahastolla 700 miljoonan euron koko, mikä on kaksinkertainen edelliseen rahastoon verrattuna.

Kiinteistöliiketoiminta keskittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä uusien sijoitustuotteiden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi katsauskaudella jatkettiin vanhojen rahastojen irtautumisvalmisteluja ja potentiaalisten uusien ostokohteiden kartoittamista.

Bioteollisuusliiketoiminta valmisteli katsauskaudella seuraavaa rahastoa, jonka strategiana olisi sijoittaa startup-vaiheessa oleviin bioteollisuusalan yhtiöihin. Tavoitteemme olisi tarjota venture capital -rahastolla alkuvaiheen yhtiöille mahdollisuuden kasvaa seuraavaan, skaalattavaan vaiheeseen. Taaleri Bioteollisuus I -rahasto teki katsauskauden lopussa kolmannen sijoituksensa korkean jalostusarvon selluloosapohjaisia materiaaleja valmistavaan Nordic Bioproducts Groupiin.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi vahvaa suorittamista. Garantian vakuutuspalvelutulos kasvoi katsauskaudella 44 prosenttia 3,8 miljoonaan euroon, ja yhdistetty kulusuhde vahvistui entisestään ollen erinomainen 24,3 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 0,9 miljoonaan euroon sijoitusmarkkinan palautuessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta sijoitustuotot jäivät edelleen maltillisiksi.

Taaleri julkisti maaliskuussa vuoden alusta sovellettavan IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin mukaiset oikaistut taloudelliset vertailutiedot. Suurimpia muutoksia on vakuutustoiminnan arvostusperiaatteiden muutosten lisäksi se, että Garantian liikevaihtoon kirjataan jatkossa vakuutusmaksutuottojen ja sijoitustoiminnan nettotuottojen lisäksi myös vakuutuspalvelukulut kuten korvauskulut, vakuutustoiminnan liikekulut ja tappiollisista vakuutussopimuksista aiheutuvat tappiot. Näin raportoitu liikevaihto laskee, mutta standardin käyttöönoton vaikutus raportoituun liikevoittoon on pieni.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1–3/2023

1–3/2022

Muutos, %

1–12/2022

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

9,8

8,0

23,6

36,8

Liikevaihto, milj. euroa

9,3

5,8

58,9

58,9

Liikevoitto, milj. euroa

1,6

-1,0

n/a

27,3

Liikevoitto, %

16,8

neg

 

46,3

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

0,6

-1,1

n/a

21,3

Oman pääoman tuotto*, %

1,2

-1,9

 

10,0

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

65,7

71,4

 

66,9

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa

81,0

84,0

 

58,0

Kulu/tuotto-suhde, %

86,1

122,1

 

55,2

Kokoaikainen vakituinen henkilöstömäärä, kauden lopussa

111

101

9,9

106

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,5

2,3

 

2,5

Takauskanta, mrd. euroa

1,8

1,7

 

1,9

* Annualisoitu


NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
  • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
  • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE, SIJOITTAJILLE JA MEDIALLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 3.5.2023 klo 11.00 tapahtumatila Elielin tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q1-2023-result. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 3.5.2023
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa tammi–maaliskuun 2023 osavuosiraportin keskiviikkona 3.5.2023
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Titta Elomaa