01.11.2023

TAALERI OYJ                              PÖRSSITIEDOTE                        1.11.2023 KLO 8.00


Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2023: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä 9,8 prosenttia 10,3 milj. euroon Taaleri SolarWind III -rahaston onnistuneen varainkeruun ansiosta


Heinä–syyskuu 2023

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 9,8 prosenttia 10,3 (9,4) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 21,6 prosenttia 6,5 (5,3) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 4,2 prosenttia 3,4 (3,3) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 0,0 (6,5) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 2,8 (9,9) milj. euroa. Vertailukaudella kirjattiin yhteensä 14,0 milj. euron tuotot onnistuneen irtautumisen johdosta.
 • Liikevaihto laski 49,2 prosenttia 13,1 (25,8) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 5,7 (18,3) milj. euroa, joka vastaa 43,5 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 4,5 prosenttia 2,6 (31.12.2022 2,5) mrd. euroon.
 • Tulos / osake oli 0,16 (0,51) euroa.


Tammi–syyskuu 2023

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 14,5 prosenttia 30,0 (26,2) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 17,5 prosenttia 17,7 (15,0) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 18,2 prosenttia 10,8 (9,1) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 1,5 (7,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos lähes kaksinkertaistui 17,2 (9,5) milj. euroon.
 • Liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia 48,7 (42,7) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 25,0 (20,1) milj. euroa, joka vastaa 51,4 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,67 (0,53) euroa.


Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin, ja oikaistut vertailutiedot vuodelta 2022 julkaistiin 30.3.2023. Osavuosiraportin vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja.

Osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Ellei toisin mainita, osavuosiraportissa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin laatimisperiaatteet osavuosiraportin sivulta 20.


TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Edistimme uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvää strategiaamme suunnitelmien mukaan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vaikka toimintaympäristö on ollut haasteellinen, vihreää siirtymää tukevat pääomarahastomme ovat vastanneet sijoittajien kysyntään.

Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät kolmannella neljänneksellä hyvin, ja konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 9,8 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa vastaten 43,5 prosentin liikevoittomarginaalia. Liikevaihto ja liikevoitto laskivat odotetusti vertailukaudella tapahtuneen onnistuneen irtautumisen vuoksi.

Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 21,6 prosenttia 6,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa vastaten 32,3 prosentin liikevoittomarginaalia.

Uusiutuvan energian liiketoiminta ilmoitti kolmannen vuosineljänneksen alussa keränneensä ensimmäisellä varainhankintakierroksella 286 miljoonaa euroa kuudenteen rahastoonsa, Taaleri SolarWind III:een. Pidämme tulosta onnistumisena nykyisessä toimintaympäristössä. Useat sijoittajat tekevät rahastosta parhaillaan due diligence -selvityksiä, joten odotamme kysynnän jatkuvan vahvana myös tulevilla varainhankintakierroksilla. Tavoitteenamme on kerätä sijoittajilta Taaleri SolarWind III -rahastoon 700 miljoonaa euroa. Liiketoiminnassa käynnistettiin katsauskaudella elinkaarensa loppuvaiheessa olevien Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastojen irtautumisvalmistelut.

Kiinteistöliiketoiminta jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä uusien sijoitustuotteiden kehittämistä. Lisäksi se keskittyi rahastojen omistamien kiinteistöportfolioiden kannattavuuden optimointiin sekä elinkaarensa loppuvaiheessa olevien rahastojen irtautumisvalmisteluihin.

Bioteollisuusliiketoiminta jatkoi katsauskaudella Taaleri Bioteollisuus I -rahaston potentiaalisten kohdeyhtiöiden kartoittamista ja mahdollisten sijoituskohteiden due diligence -prosesseja. Uuden venture capital -rahaston valmistelun lisäksi liiketoiminto edisti Joensuuhun rakennettavan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennusvaihetta ja viimeisteli hankkeen rahoituksen. Biomassalaitoksen rakennustyöt ovat käynnistyneet katsauskauden jälkeen.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia on jatkanut hyvää tuloskuntoa asuntomarkkinoiden vaisuudesta huolimatta. Garantian vakuutuspalvelutulos oli 3,6 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde parani ennestään erinomaiselta tasolta 22,0 prosenttiin. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin 1,4 prosenttia korkotason noustua edelleen.

Olemme valmistelleet Taalerin strategiapäivitystä, ja julkistamme päivitetyn strategiamme ennen 22.11. järjestettävää pääomamarkkinapäivää. Pääomamarkkinapäivän esitykset avaavat Taalerin suunnitelmia strategian toteuttamiseksi, arvon luomiseksi ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääomamarkkinapäivää voi seurata kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/cmd-2023/register alkaen klo 13.00. Toivotan kaikki osakkeenomistajamme ja pääomamarkkinoiden edustajat tervetulleeksi seuraamaan tapahtumaa ja mukaan Taalerin uudelle strategiakaudelle!


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

7–9 /2023

7–9 /2022

Muutos, %

1–9 /2023

1–9 /2022

Muutos, %

1–12 /2022

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

10,3

9,4

9,8

30,0

26,2

14,5

36,8

Liikevaihto, milj. euroa

13,1

25,8

-49,2

48,7

42,7

13,9

58,9

Liikevoitto, milj. euroa

5,7

18,3

-68,9

25,0

20,1

24,5

27,3

Liikevoitto, %

43,5

71,1

 

51,4

47,0

 

46,3

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

4,9

14,7

-66,8

21,5

15,6

38,0

21,3

Oman pääoman tuotto, annualisoitu, %

9,6

31,2

 

14,1

9,9

 

10,0

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

67,7

67,2

 

67,7

67,2

 

66,9

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa

73,8

48,2

 

78,1

70,2

 

58,0

Kulu/tuotto-suhde, %

58,0

29,7

 

50,5

54,5

 

55,2

Kokoaikainen vakituinen henkilöstömäärä, kauden lopussa

112

107

4,7

112

107

4,7

106

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,6

2,5

 

2,6

2,5

 

2,5

Takauskanta, mrd. euroa

1,8

1,8

 

1,8

1,8

 

1,9

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE, SIJOITTAJILLE JA MEDIALLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 1.11.2023 klo 11.00 tapahtumatila Elielin tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q3-2023-result. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Helsinki, 1.11.2023
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa tammi–syyskuun 2023 osavuosiraportin keskiviikkona 1.11.2023
Seuraava
Taaleri päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin tavoitteitaan – kasvua vauhdittavat merkittävät teolliset investoinnit ja hallinnoitavat varat