24.01.2024

TAALERI OYJ             PÖRSSITIEDOTE               24.1.2024 KLO 15.00


Taaleri Oyj:n hallitus päätti uudesta lisäosakejärjestelmästä yhtiön talousjohtajalle


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta yhtiön talousjohtajalle suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja talousjohtajan tavoitteet Taalerin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa talousjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden sijoittamiseen ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi sitouttamisjakso, joka alkaa 6.2.2024 ja päättyy 6.2.2027. Järjestelmässä on mahdollista ansaita lisäosakkeita kolmen vuoden pituiselta sitouttamisjaksolta. Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen ennalta ilmoittamissa rajoissa ja hänen työsuhteensa yhtiössä on voimassa palkkion maksamiseen asti. Palkkioksi sitoutumisesta Taaleri antaa osallistujalle bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen jokaista järjestelmään kohdennettua osaketta kohden.

Lisäosakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujan hankkimien osakkeiden määrästä. Palkkion arvo vastaa enintään 21 391:n Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös mahdollisen rahana maksettavan osuuden laskettuna osakkeen nykykurssin mukaan ja olettaen, että osallistuja sijoittaa osakkeisiin hallituksen asettaman enimmäismäärän. Järjestelmän palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja sosiaaliturvamaksuja.

Osallistujan on omistettava puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin työsuhde jatkuu.


Taaleri Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

 

Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 23.1.2024
Seuraava
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 24.1.2024