04.11.2022

TAALERI OYJ       PÖRSSITIEDOTE               4.11.2022 KLO 10.00     

Taaleri Oyj:n hallitus päätti uudesta lisäosakejärjestelmästä yhtiön myyntijohtajalle


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta yhtiön myyntijohtajalle suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja osallistujan tavoitteet Taalerin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistuja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden sijoittamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi sitouttamisjakso, joka alkaa 4.11.2022 ja päättyy 31.12.2025.  Järjestelmässä on mahdollista ansaita lisäosakkeita noin kolmen vuoden pituiselta sitouttamisjaksolta. Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen ennalta ilmoittamissa rajoissa ja hänen työsuhteensa yhtiössä on voimassa palkkion maksamiseen asti. Yhtiön hallinnoitavien varojen määrälle asetetun tavoitteen toteutuminen vaikuttaa palkkiokertoimen suuruuteen.

Lisäosakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujan hankkimien osakkeiden määrästä ja palkkiokertoimesta. Palkkion arvo vastaa enintään 21 041 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös mahdollisen rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio) laskettuna osakkeen nykykurssin mukaan ja olettaen, että osallistuja sijoittaa osakkeisiin hallituksen asettaman enimmäismäärän ja yhtiön asettama tavoite palkkiokertoimelle toteutuu. Järjestelmän palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Osallistujan on omistettava puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin työsuhde jatkuu.


Helsinki 4.11.2022
Taaleri Oyj
Hallitus


Lisätietoja
:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2022: Taalerin vuoden kolmannen neljänneksen jatkuvat tuotot kasvoivat 14,2 prosenttia ja liikevoitto yli kolminkertaistui toteutuneen irtautumisen ansiosta
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Mikko Ervasti