17.06.2021

TAALERI OYJ                        PÖRSSITIEDOTE                 17.6.2021 KLO 16.10

Taaleri Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet Taalerin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat konserniin ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmässä on mahdollista ansaita palkkiota ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, järjestelmän palkkioita ei pääsääntöisesti makseta.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021—2025 on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkio perustuu ansaintajaksolla 2021–2023 Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Mahdollinen ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittu palkkio maksetaan ansaintajakson päätyttyä keväällä 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Avainhenkilön on omistettava järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat bruttopalkkiot vastaavat yhteensä enintään 185 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäseniä.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Muutoksia Taalerin johtoryhmässä
Seuraava
Taaleri sijoittaa käytetyistä paristoista luomulannoitetta valmistavaan Tracegrow’hun – varoilla laajennetaan tuotantoa ja tuetaan yhtiön kansainvälistymistä