30.10.2017

Helsinki, 2017-10-30 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          30.10.2017 klo 16.15                 

Taaleri Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, 1.11.2017–31.10.2020, 1.11.2018–31.10.2021 ja 1.11.2019–31.10.2022. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2017–2020 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017­–2020 perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2017–2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 180 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2020 maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen noin neljän vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Avainhenkilön on omistettava järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Taaleri Oyj

Hallitus

 

Lisätiedot:

Peter Fagernäs, hallituksen puheenjohtaja, puh 050 523 5831

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille.

 

Taalerilla oli kesäkuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,3 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 300. Taaleri Oyj:llä on yli 3 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

 

 

 

         Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, taneli.hassinen@taaleri.com, puh. 040-5043321

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet
Seuraava
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet