14.12.2022

TAALERI OYJ       PÖRSSITIEDOTE               14.12.2022 KLO 16.30    

Taaleri Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajakso 2022–2024


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmästä, allokaatioista, ansaintakriteeristä ja tavoitteista ansaintajaksolle 1.1.2022–31.12.2024.

Osakepalkkiojärjestelmän keskeisistä ehdoista kerrottiin tarkemmin 17.6.2021 julkaistulla pörssitiedotteella. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2024 kuuluu noin 18 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 183 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2025. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.


Helsinki 14.12.2022
Taaleri Oyj
Hallitus


Lisätietoja
:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Eukarya Oy