28.02.2017

TAALERI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2017 klo 9.00

   TAALERI-KONSERNI 1.1.-31.12.2016

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia 60,6 milj. euroon (1-12/2015: 58,4 milj. euroa).
 • Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat 22,7 prosenttia 4,8 miljardiin euroon (3,9).
 • Konsernin liikevoitto oli 16,3 milj. euroa (47,4). Vertailuvuoden 2015 tulokseen sisältyi Garantia-hankinnasta 27,3 milj. euron negatiivisen liikearvon tuloutus.
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto oli 16,3 milj. euroa (20,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaa vuoden 2016 alkuvuoden kulut mm. brändiuudistuksesta, pörssilistautumisesta sekä Finsilvan myynnistä yhteensä 2,5 milj. euroa.
 • Tulos / osake oli 0,45 euroa (1,53) ja operatiivinen tulos / osake 0,45 euroa (0,55).
 • Hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.
 • Yhtiö toteutti mittavan brändimuutoksen ja muutti nimensä Taaleritehdas Oyj:stä Taaleri Oyj:ksi tammikuussa 2016.

  TAALERI-KONSERNI 1.7.-31.12.2016

 • Konsernin liikevaihto laski 5,4 prosenttia 26,9 milj. euroon (1-7/2015: 28,4 milj. euroa).
 • Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat 14 prosenttia 4,8 miljardiin euroon (30.6.2016: 4,2).
 • Konsernin liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (8,3).
 • Tulos / osake oli 0,12 euroa (0,21).

 

Konsernin taloudellisten tavoitteiden
toteuma
Vuosi 2016 Vuosi 2015 H2 2016 H2 2015 2016
tavoite
Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 16,3 20,1 4,6 8,3 -
Operatiivinen liikevoitto, % 27,0 34,4 17,1 29,0 > 15,0
Operatiivinen tulos verojen jälkeen, milj. euroa 12,8 16,8 3,6 6,9 -
Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 13,4 24,9 7,9 14,8 > 15,0*
Omavaraisuus, % 44,0 44,8 44,0 44,8 > 30,0
Ryhmän vakavaraisuus, % 268,9 259,2 268,9 259,2 > 150,0

*pitkällä aikajänteellä

Näkymät vuodelle 2017

Yhtiön johto arvioi, että sen liiketoimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi, mutta että yhtiöllä on mahdollisuus voittaa markkinaosuuksia pääomamarkkinoilla. Varainhoito-segmentin kehitys on ollut positiivista erityisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja yhtiö on saanut uusia asiakkaita kilpaillulta markkinalta onnistuneiden ja erilaisten pääomarahastohankkeiden avulla. Rahoitus-segmentin kehitys on ollut positiivista sekä vakuutusmaksutulon että korvauskulujen suhteen. Yhtiö uskoo, että aktiivisella myynnillä ja korkeatasoisella riskienhallinnalla on saavutettavissa merkittävää kasvua. Konsernin laajentuminen energiatoimialalla arvioidaan kasvattavan merkittävästi Yhtiön pääomarahastojen hallinnoimia varoja pitkällä aikavälillä.

Taalerin hallitus vahvistaa uudeksi liikevoittotavoitteeksi vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta. Kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa. Taalerin tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen ja rahoitustilanne sekä vakavaraisuusvaatimukset ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat huomioiden. 

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa tuloksesta 

Vuosi 2016 sisälsi runsaasti sekä yhtiön sisäisiä että toimintaympäristön muutoksia tai niiden odotusta.

Toimintaympäristön jännitteet, Brexit-äänestys ja Yhdysvaltain presidentinvaalit, aiheuttivat paljon epävarmuutta, mutta välittömät markkinavaikutukset olivat odotettua pienempiä ja lyhytaikaisia. Pitkän aikavälin
vaikutukset jäävät arvioitaviksi.

Taaleri-konsernin taloudellinen tulos oli hyvällä tasolla. Liikevoittoprosentti oli 27 prosenttia. Markkinatilannetta vaivasi hermostuneisuus mikä vaikutti asiakkaiden sijoitustoiminnalliseen aktiviteettiin ja sitä kautta heikensivät jatkuvia tuottoja. Sitä vastoin myyntivoitot ja sijoitusvarallisuuden myönteinen kehitys kohensivat tilikauden tulosta. Kustannusrakenteen tehostaminen jatkuu edelleen.

Taalerin hallinnoima varallisuus nousi vuodessa 3,9 miljardista eurosta 4,8 miljardiin euroon. Hoidettava varallisuus kasvaa edelleen hyvällä 20 prosentin vauhdilla. Nopeinta kasvu on pääomarahastoissa, joissa hallinnoitava varallisuus kasvoi yli 40 prosenttia. Kesäkuussa perustimme maailman ensimmäisen kiertotalouteen sijoittavan pääomarahaston sekä loppuvuonna aurinko- ja tuulivoimarahaston ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottavan yhteiskunnallisen asuntorahaston.

Myös Taalerin osake- ja korkosijoitusrahastot ovat edelleen merkittävässä roolissa, ja ne menestyivät viime vuonna erinomaisesti. Varainhoidon jatkuvat tuotot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Pääomarahastojen hankkeiden myyntejä kirjattiin viime vuodelle edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan keväällä 2016 Taalerin sijoitusyhtiö myi osuutensa metsää omistavasta Finsilvasta Eteralle, mistä kirjasimme merkittävän myyntivoiton.

Takausvakuutuksia myyvän Garantian viime vuosi oli ensimmäinen kokonainen tilikausi osana Taaleri-konsernia. Luottoluokitusyhtiö Standard&Poors vahvisti Garantian luottoluokituksen itsenäisenä yhtiönä elokuussa

A- (stable outlook). Garantian vakuutustekninen maksutulo kääntyi 22 prosentin kasvuun, joka on yhtiölle merkittävä suunnan muutos. Myös Garantian sijoitustoiminta onnistui viime vuonna hyvin tuottaen 5,8 prosenttia. Merkittäviä tapahtumia Taalerille olivat myös yhtiön listautuminen First North -markkinapaikalta Helsingin pörssilistalle keskisuureksi yhtiöksi noin 230 miljoonan euron markkina-arvolla sekä Energia-liiketoimintasegmentin perustaminen. Vuoden 2016 lopussa suunnattiin instituutioille 35 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, joka ylimerkittiin.

Taaleri on julkaissut hallinointikoodin mukaiset selvitykset

Taaleri Oyj on julkaissut selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Taaleri-konsernin palkoista ja palkkioista osoitteessa www.taaleri.com/selvitykset.

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, puh. 040 778 9020
Minna Smedsten, CFO, puh. 040 700 1738
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja mediasisältöjä sijoittajille.

Taalerilla oli vuoden 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,8 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 900. Taaleri Oyj:llä on noin 2 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Bonsdorff ja Lehdonvirta Taaleri Energian sijoituskomitean jäseniksi
Seuraava
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen