06.05.2022

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                6.5.2022 KLO 8.15


Taaleri Oyj käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön osakesäästöohjelman (Ohjelma) Taaleri Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Ohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Taalerin osakkeita. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Ohjelma koostuu joka toinen vuosi alkavista ohjelmakausista. Taalerin hallitus päättää erikseen mahdollisista tulevista ohjelmakausista ja niiden yksityiskohdista. Jokainen ohjelmakausi muodostuu 12 kuukautta kestävästä säästöjaksosta ja säästökautta seuraavasta omistusjaksosta. Ohjelmaa tarjotaan noin 120:lle Taalerin työntekijälle. Työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa nämä säästöt Taalerin osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Taalerin osakkeita neljännesvuosittain aina osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Palkkioksi sitoutumisesta Taaleri myöntää Ohjelmaan osallistuville työntekijöille yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) jokaista säästöillä hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen säästöosakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson päättymiseen saakka.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson päättymisen jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut niissä maissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Hankituille säästöosakkeille, Ohjelmasta saaduille lisäosakkeille ja mahdollisille muille Ohjelmasta saaduille osakkeille maksettavilla osingoilla ostetaan lisää osakkeita seuraavana mahdollisena hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin.

Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen ohjelmakausi alkaa 1.7.2022 ja päättyy 30.6.2025. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.6.2025. 


Taaleri Oyj


Lisätietoja:
Peter Ramsay, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat 9,3 milj. euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta sijoitustoiminnan realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat liikevaihtoa ja liikevoittoa
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Oy Ramsay Invest Ab