01.02.2022

TAALERI OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE                1.2.2022 KLO 9.00

Taaleri mukaan Paltamon biotuotetehdashankkeeseen


Taaleri Sijoitus Oy on 31.1.2022 tehdyllä kaupalla ostanut 10,7 prosenttia KaiCell Fibers Oy:n osakekannasta. KaiCell Fibersin tavoitteena on rakentaa Paltamoon biotuotetehdas, joka tuottaa valkaistua sellua ja bioenergiaa.

Sijoitus laajentaa Taalerin teollisten hankkeiden jalansijaa puun arvoketjussa ja luo mahdollisuuden kehittää Taalerin asiakkaille uusia sijoituskohteita bioteollisuudessa. Taaleri on jo nyt merkittävä toimija alalla biojalostamo Fintoil Oy:n, Joensuu Biocoal Oy:n sekä Taaleri Metsärahasto III:n kautta. Lisäksi Taaleri julkisti äskettäin ensimmäisenä Euroopassa bioteollisuussijoituksiin keskittyvän Taaleri Bioteollisuus I -rahaston.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Jorma Alanne, toimitusjohtaja, Taaleri Sijoitus Oy, puh. 050 688 65, jorma.alanne@taaleri.com
Timo Jaakkola, partner, Taaleri Kapitaali Oy, puh. 050 383 2846, timo.jaakkola@taaleri.com
Keijo Ukkonen, hallituksen jäsen, KaiCell Fibers Oy, puh. 040 820 4707, keijo.ukkonen@nopek.fi

KaiCell Fibers lyhyesti

Vuonna 2016 perustetun KaiCell Fibers Oy:n tavoitteena on rakentaa Paltamoon biotuotetehdas, joka tuottaa vuosittain 600 000 tonnia valkaistua sellua ja merkittävän määrän bioenergiaa. Tehdas käyttäisi raaka-aineenaan 3,5 miljoonaa kuutiometriä havu- ja koivukuitupuuta sekä haketta. Kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt KaiCell Fibers Oy:lle ympäristö- ja vesitalousluvan kesällä 2020. Yhtiö odottaa luvista tehtyjä valituksia koskevaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä alkuvuoden 2022 aikana. Investointipäätös voidaan tehdä, kun ympäristö- ja vesitalouslupa tulee lainvoimaiseksi.

KaiCell Fibers Oy:n omistavat Kainuun Liitto ja suomalaiset sijoittajat.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Seuraava
Taaleri julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 16.2.2022