14.12.2021

TAALERI OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE                14.12.2021 KLO 9.15

Taaleri lanseeraa edelläkävijänä bioteollisuuteen keskittyvän pääomarahastonrahasto luokitellaan tummanvihreäksi eli se tekee vain kestäviä sijoituksia

Pääomarahastoyhtiö Taaleri lanseeraa bioteollisuuteen keskittyvän Taaleri Bioteollisuus I -rahaston. Kyseessä on Euroopan ensimmäinen pääomarahasto, joka keskittyy puhtaasti bioteollisuushankkeisiin. Se on myös yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi. Rahasto tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rahasto myös raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Taaleri Bioteollisuus I sijoittaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin, joilla voidaan nopeuttaa bioteollisuuden tuotannon skaalaamista. Tuotteet voivat olla esimerkiksi bio- ja kierrätyskuituja, luomulannoitteita, funktionaalisia biomateriaaleja ja neitseellisiä tuotteita korvaavia uusiomateriaaleja.

”Bioteollisuus on uusi, voimakkaasti kasvava markkina, ja näemme siinä potentiaalia seuraavaksi isoksi kentäksi uusiutuvan energian rinnalla”, sanoo Taaleri Bioteollisuuden johtaja Tero Saarno. ”Myös sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita alasta, joka tarjoaa vaikuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja kestävään kehitykseen.”

”Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Ensimmäinen bioteollisuusrahastomme on vahva askel kohti visiotamme”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Peter Ramsay.

Taaleri Bioteollisuus I on suljettu pääomarahasto, jonka toimikausi on 10 vuotta ja tavoitekoko 80 miljoonaa euroa. Taaleri myy alkuvaiheessa rahastoa sekä kansainvälisille sijoittajille että isoille kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. Rahaston on tarkoitus tulla myyntiin myös muille sijoittajille Taalerin yhteistyökumppanin Aktian kautta tarvittavien viranomaislupien jälkeen.

Taaleri Bioteollisuus I on yksi Taalerin pääomarahastoista. Taaleri ohjaa liiketoiminnassaan pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Luomme pääomarahastoillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Lisätietoa:
Tero Saarno, johtaja, bioteollisuus, 050 373 1923, tero.saarno@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri jatkaa ei-strategisista sijoituksista irtautumista – myy osuutensa Oima Oy:stä
Seuraava
Taalerin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022