19.12.2023

TAALERI OYJ         PÖRSSITIEDOTE                19.12.2023 KLO 15.15


Taaleri käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta 13.4.2023 saamansa valtuutuksen perusteella. Yhtiön omia osakkeita hankitaan enintään 200 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 1 900 000 euroa. Osakkeiden hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 20.12.2023 ja lopetetaan viimeistään 10.4.2024. Hankittavia osakkeita Taaleri voi hankkia käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä tai se voi päättää mitätöidä osan tai kaikki takaisin ostamistaan osakkeista.

Taaleri Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 28 350 620. Taalerin hallussa on tällä hetkellä omia osakkeita 45 000 kappaletta, joka vastaa 0,16 prosenttia koko osakekannasta.           

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.4.2023 hallituksen päättämään enintään 2 000 000 Taalerin oman osakkeen takaisinostamisesta, mikä vastaa noin 7,05 prosenttia Taalerin kaikista osakkeista.


Taaleri Oyj


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2024
Seuraava
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 20.12.2023