28.11.2017

Helsinki, 2017-11-28 13:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

TAALERI OYJ                        LEHDISTÖTIEDOTE                     28.11.2017

Taaleri yhteistyöhön maailman suurimman uusiutuvan energian sijoittajan kanssa

Taaleri Investoi Serbian suurimpaan tuulivoimahankkeeseen

Taaleri ja Masdar ovat aloittaneet Serbian suurimman tuulipuiston rakentamisen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 300 miljoonaa euroa. Cibuk 1 tuulipuisto on Taalerin ja Masdarin ensimmäinen yhteishanke. Masdar on yksi maailman johtavista uusiutuvan energian toimijoista ja myös hankkeen enemmistöomistaja.

Masdarin omistaja on Abu Dhabin valtiollinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitusten kokonaisarvo on yli 125 miljardia dollaria. Masdar on investoinut noin 2,7 miljardia dollaria uusiutuvan energian hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Tuotantokapasiteetista yksi gigawatti on jo rakennettu ja 700 megawattia on parhaillaan rakenteilla.

”Yhteistyö avaa Taalerin energialiiketoiminnalle globaalit mahdollisuudet uusiutuvan energian parissa. Kumppanina Taaleri tarjoaa osaamista uusiutuvan energian hankkeiden kehittämisessä, rakentamisessa ja kannattavassa operoinnissa. Serbian hanke on ensimmäinen kansainvälinen tuulivoimahankkeemme. Uskomme vahvasti saavamme sille jatkoa yhteistyömme avulla”, Taalerin energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Kai Rintala sanoo.

Yhteistyöhön liittyen Taaleri on sopinut Cibuk Wind Holding -yhtiön kanssa Serbiaan rakenteilla olevan Cibuk 1 tuulipuiston vähemmistöosuuden ostosta. Tämä 158 megawatin tuulipuisto on Serbian suurin ja se koostuu 57 turbiinista, jotka on valmistanut General Electric. Valmistuttuaan tuulipuisto tuottaa 475 gigawattituntia sähköä vuodessa. Täydessä toimintavalmiudessa tuulipuiston arvioidaan olevan vuonna 2019. Hankkeen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 370 000 tonnia.

”Cibukin tuulivoimaprojektin korkea laatu ja sen projektitiimin ammattitaito ovat tehneet meihin positiivisen vaikutuksen alusta lähtien. Taaleri on Suomen toiseksi suurin tuulivoiman tuottaja. Meille on näin kertynyt runsaasti kokemusta useiden tuulipuistojen rakennuttamisesta ja operoinnista. Pyrimme omalta osaltamme tuomaan kaiken meille kertyneen osaamisen Cibukin tuulivoimahankkeen hyödyksi”, Kai Rintala toteaa.

Sijoitus toteutetaan Taaleri Aurinkotuuli -rahaston sekä Suomen valtion enemmistöomistaman kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin yhteissijoituksena. Taaleri Aurinkotuuli -rahaston sijoittajat ovat suomalaisia eläkeyhtiöitä, instituutioita ja yksityishenkilöitä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Taaleri Aurinkotuuli -rahasto ja Finnfund saavat kaupassa yhteensä 30 prosentin omistusosuuden Cibukin projektiyhtiöstä.

”Investointi tähän hankkeeseen tukee strategista tavoitettamme sijoittaa uusiutuvaan energiaan ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yhdessä Taaleri Aurinkotuuli -rahaston kanssa edistämme yhtä Serbian ensimmäisistä tuulivoimahankkeista, ja olemme mielellämme mukana suomalaisen Taalerin laajenemisessa kansainvälisille uusiutuvan energian markkinoille”, Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi sanoo.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Kai Rintala, johtaja, energialiiketoiminta, Taaleri, puh. 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Jenny-Li Holmström, salkunhoitaja, Taaleri, puh. 358 400 868 615, jenny-li.holmstrom@taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri-konserni on organisoitu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin hallinnoitavana oleva varallisuus on 5,3 miljardia euroa. Konserni emoyhtiö Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalla. www.taaleri.com

Taaleri Energia lyhyesti

Taaleri Energia on energiaan liittyvän infrastruktuurin kehittäjä ja sijoittaja, joka huolehtii infrastruktuurihankkeista koko niiden elinkaaren ajan. Tällä hetkellä Taaleri Energia rakennuttaa tai operoi Suomessa tuulivoimaloita, joiden kokonaiskapasiteetti on 312 MW. Taaleri Energia on kotimarkkinoidensa toiseksi suurin tuulivoimaoperaattori.

Taaleri Aurinkotuuli lyhyesti

Taaleri Aurinkotuuli on Taaleri Pääomarahastojen hallinnoima uusituvan energian vaihtoehtorahasto. Taaleri Aurinkotuuli sijoittaa rakennus- ja operointivaiheissa oleviin uusiutuvan energian hankkeisiin valituilla markkinoilla. Rahasto sijoittaa pääasiassa tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin ja Itä-Eurooppa on yksi rahaston kohdemarkkinoista.

Finnfund lyhyesti

Finnafund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) on suomalainen kehitysrahoittaja, joka edistää kestävää kehitystä tarjoamalla pitkäaikaista riskirahoitusta yksityisiin hankkeisiin kehitysmaissa. Hankkeilta edellytetään kannattavuutta, vastuullisuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Finnfund on vuodesta 1980 lähtien tehnyt lähes 370 sijoitusta noin 70 maassa. Tällä hetkellä Finnfundilla on 613 miljoonaa euroa sijoitettuna tai sijoitussitoumuksina 167 hankkeessa 34 maassa.

www.finnfund.fi

Cibuk Wind Holding lyhyesti

Cibuk Wind Holdings on Cibuk-hankkeen alkuperäisen kehittäjän Continental Wind Partnersin perustajaosakkaan Fabrizio Gagnasson omistama yhtiö. Continental Wind Partners tunnetaan parhaiten Euroopan suurimman operatiivisen maatuulivoimapuiston hankekehittäjänä. Tämän Fantanele/Cogealac -hankkeen kapasiteetti on 600 MW.

Masdar lyhyesti

Masdar on Abu Dhabin uusiutuvan energian yhtiö, jonka tehtävä on edistää uusiutuvan energian ratkaisujen ja teknologian kehittämistä, kaupallistamista ja käyttöönottoa. Yhtiö toimii siltana nykypäivän fossiilisten polttoaineiden taloudesta tulevaisuuden energiatalouteen. Yhtiö on kokonaan Abu Dhabin valtion strategisen sijoitusyhtiön Mubadala Investment Companyn omistama. Masdar on omistautunut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pitkän aikavälin energia- ja vedenkäyttötulevaisuuden vision toteuttamiseen.

 

         Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet
Seuraava
Taaleri finalistina kansainvälisen kiertotalouspalkinnon saajaksi