03.11.2022

TAALERI OYJ       SIJOITTAJAUUTINEN       3.11.2022 KLO 11.00


Suomen suurin tuulivoiman tuottaja Taaleri julkistaa kuudennen uusiutuvan energian rahastonsa


Suomen suurin tuulivoiman tuottaja Taaleri julkistaa kuudennen uusiutuvaan energiaan keskittyvän rahastonsa, Taaleri SolarWind III:n. Rahasto luokitellaan tummanvihreäksi eli EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi. Se tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Taaleri SolarWind III:n sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa ja operoida teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointilaitoksia. Sen kohdemarkkinat ovat Pohjoismaat, Baltia, Kaakkois-Eurooppa, Iberia sekä Yhdysvalloissa Texas.

Rahasto tulee pohjautumaan 25–35 projektin hankekehitysportfolioon, jota Taaleri Energia on koonnut. Portfoliossa on tällä hetkellä 17 kehitysprojektia. Jos kaikki kohteet toteutuisivat, ne vastaisivat noin kolmen gigawatin sähköntuotantokapasiteettia.

”Uusiutuvan energian hankkeiden kysyntä kohdemarkkinoillamme kasvaa merkittävästi. Kuluneen vuoden aikana kysyntä on vahvistunut entisestään. Oma hankekehityksemme on luonut SolarWind III:lle merkittävää tulevaisuuden tuottopotentiaalia”, sanoo Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja Kai Rintala.

Taalerilla on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergian sijoitustiimeistä. Tiimillä on asiantuntemusta tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kaikista vaiheista: hankekehityksestä, sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisesta, teknisistä due diligence -selvityksistä, transaktioiden toteutuksesta, rakennuttamisesta ja operoinnista.

Uusiutuva energia ja kestävä kehitys ovat Taaleri-konsernin strategian ytimessä. Taalerin pääomarahastoliiketoiminta keskittyy uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen ja kiinteistöliiketoimintaan.

”Haluamme tehdä pääomilla ja osaamisellamme parempaa tulevaisuutta, ja uusiutuvan energian rahastomme ovat tästä erinomainen esimerkki. Hankkeillamme on merkittäviä ja kestäviä myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joihin ne rakennetaan. Ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ilmansaasteita, parantavat sähköverkkoja, luovat paikallisia työpaikkoja, tuottavat verotuloja ja lisäävät energiavarmuutta”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Peter Ramsay. ”Tavoitteemme uuden rahaston suhteen ovat kunnianhimoiset: pyrimme kaksinkertaistamaan Taaleri SolarWind II:n koon, joka on noin 350 miljoonaa euroa.”

Suomessa Taaleri on suurin tuulivoimatoimija 382 megawatin operatiivisella tuotantokapasiteetilla rahastojensa ja mandaattiensa kautta (kesäkuu 2022). Yhteensä Taaleri Energia hallinnoi 1,8 gigawatin rakennusaikaisten ja operatiivisten tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Taalerin SolarWind II -rahasto voitti syyskuussa vuoden 2022 parhaan ESG-rahaston palkinnon Energy Transition / Clean Energy -kategoriassa Private Equity Wiren ESG AAA European Awards -kilpailussa.


Lisätietoja:
Peter Ramsay, toimitusjohtaja, Taaleri-konserni, 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Kai Rintala, johtaja, uusiutuvan energian liiketoiminta, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,4 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa tammi–syyskuun 2022 osavuosiraportin perjantaina 4.11.2022
Seuraava
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–30.9.2022: Taalerin vuoden kolmannen neljänneksen jatkuvat tuotot kasvoivat 14,2 prosenttia ja liikevoitto yli kolminkertaistui toteutuneen irtautumisen ansiosta