03.03.2021

TAALERI                               LEHDISTÖTIEDOTE                           3.3.2021 klo 10.30

Naiset innostuivat impakti-sijoittamisesta – vaikuttavuussijoittamiseen erikoistuneen varainhoitopalvelun asiakkaista jo 40 prosenttia on naisia

Globaaleihin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja sukupuolten epätasa-arvoon ratkaisuja tarjoava impakti-sijoittaminen innostaa naisia sijoittamaan. Tämä näkyy selvästi finanssiyhtiö Taalerin uusissa digitaalisen varainhoidon asiakkuuksissa. Impakti-sijoitussalkun lanseerauksen jälkeen naisten osuus digivarainhoidon uusista asiakkuuksista on kasvanut kuukausitasolla jopa 60 prosenttiin, kun se vaihteli aiemmin 20 ja 40 prosentin välillä.

Taalerin digitaalisessa varainhoitopalvelussa impakti.fi on voinut valita vastuullisen ja vaikuttavuussijoituksia tekevän impakti-salkun kesäkuusta 2020 lähtien. Impakti-salkun lanseerauksen jälkeen naisten osuus palveluun tulleista uusista asiakkaista alkoi kasvaa merkittävästi.

Impakti-sijoittaminen on suosittua sekä naisten että miesten keskuudessa, mutta mahdollisuus valita vastuullinen vaihtoehto vaikuttaa olleen monelle naiselle lisäkannustin sijoittamisen aloittamisessa.

Naisten osuus digitaalisen varainhoitopalvelun asiakaskannasta on kaksinkertaistunut 20 prosentista 40 prosenttiin, ja osuus kasvaa tasaisesti. Ilmiö on linjassa Taaleri Varainhoidon Taloustutkimus Oy:ltä tilaaman Suomalaisten mielikuvia impakti-sijoittamisesta 2019 -tutkimuksen kanssa, jonka mukaan vastuullisuus ja sijoittamisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat tärkeämpiä naisille kuin miehille. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 012 yli 35-vuotiasta henkilöä, joilla oli sijoituksia (pois lukien asunto-, mökki- ja muut vastaavat sijoitukset).

Tutkimuksesta selvisi myös, että miehistä noin 30 prosenttia uskoo tulevaisuudessa vaikuttavuuden määrittelevän sijoituspäätöksiään, kun taas naisten keskuudessa vastaava luku on jopa 50 prosenttia.

Impakti- eli vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamista kohteisiin, joissa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistetään aktiivisesti ratkaisuja maailmamme keskeisimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Vaikuttavuussijoittaminen eroaa vastuullisesta sijoittamisesta niin, että vastuullisessa sijoittamisessa karsitaan ongelmayhtiöt, kun taas impakti-sijoittamisessa sijoitetaan ratkaisuja tarjoaviin yhtiöihin.

Impakti-sijoittamisessa osa rahoista sijoitetaan hankkeisiin, jotka pyrkivät aktiivisesti edistämään YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Yksi tavoitteista on sukupuolten tasa-arvo, joka pyrkii vahvistamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Taalerin palvelussa ETF-pohjaisen Impakti-salkun kautta varat sijoitetaan vastuullisiin osakkeisiin ja korkoihin sekä Impakti-rahastoon. Impakti-rahaston kautta sijoitat mm. sukupuolten tasa-arvoa edistävään BlueOrchard Mikrolainarahastoon, jonka lainoista jopa 77 prosenttia päätyy naisille.

Lisätietoja:

Taalerin digitaalisten varainhoitopalveluiden johtaja Giuseppe Coco, puh. 358 40 922 0046, giuseppe.coco@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Korjaus: Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Vahva toinen vuosipuolisko – liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon
Seuraava
Taalerin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 on julkaistu