15.12.2016

Helsinki, 2016-12-15 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Vakuutusosakeyhtiö Garantia ovat sopineet 20 miljoonan euron lainaohjelmasta, jolla rahoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja midcap-yritysten investointihankkeita.

Lainaohjelma on suunnattu pk-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, ja midcap-yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 150 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää Suomessa toteutettaville hankkeille esimerkiksi uusiin koneisiin tai laitteisiin (aineelliseen pääomaan), tuotanto- ja palvelutiloihin, IT-järjestelmiin tai tutkimus- ja kehitystyöhön sekä näihin liittyvään käyttöpääomaan.

”NIB:n ja Garantian yhdessä toteuttaman lainaohjelman tarkoituksena on tuoda markkinoille uusi rahoitusvaihtoehto pk-yritysten ja mid-cap-yritysten investointeihin. Yhteistyö NIB:n kanssa on tärkeä uusi avaus Garantialle yhtiön laajentaessa rahoitusratkaisuja suomalaisille yrityksille yhteistyökumppaneidensa kanssa", Garantian toimitusjohtaja Vesa Aho toteaa.

Kaikkien ohjelmassa myönnettävien yksittäisten lainojen laina-aika on enintään 5–7 vuotta. Garantialla on valtuudet valita ohjelmaan soveltuvat lainansaajat. NIB solmii lainasopimukset lainansaajien kanssa ja Garantia myöntää takauksen, joka kattaa 50 % myönnetyn lainan pääomasta ja korosta. Garantia huolehtii lisäksi lainojen vakuuksista lainaohjelmassa NIB:n toimeksiannosta.

”Yhdessä Garantian kanssa toteutettu lainaohjelma tukee suhteellisen pieniä yrityksiä Suomessa soveltamalla mallia, jossa NIB voi jakaa luottoriskin liiketoimintakumppanin kanssa. Tämä on ensimmäinen lainaohjelma, jossa luottoriski jaetaan kumppanin kanssa", NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.
 

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Vakuutusosakeyhtiö Garantia, toimitusjohtaja Vesa Aho, puh 050 343 1841

Garantia lyhyesti

Garantia on vuonna 1993 perustettu takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö. Garantia tarjoaa yrityksille lainatakauksia, kaupallisia takauksia ja jäännösarvotakauksia sekä kuluttajille yhteistyökumppaneiden kautta asuntolainojen takauksia. Lisäksi Garantia tarjoaa sijoitustakauksia. Garantian vakuutusmaksutuotot vuonna 2015 olivat 10 miljoonaa euroa, yhdistetty kulusuhde 64 prosenttia ja tulos ennen veroja 6,8 miljoonaa euroa. Takausvakuutuskanta oli 1,2 miljardia euroa. Garantian vakavaraisuus on vahva. Garantiassa työskentelee 25 asiantuntijaa. Garantian toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Garantia on Taaleri Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy -konserni, Taaleri Sijoitus Oy -konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa osakeanalyysejä ja sijoitusinformaatiota.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.garantia.fi
www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
Taaleri Twitterissä


 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj laskee liikkeeseen 35 miljoonan euron joukkovelkakirjan
Seuraava
Taalerin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2017